Природата около Рилските езера постепенно загива

Природата около Рилските езера постепенно загива

12 юли 2013  |   0 коментара

Коалиция от неправителствени организации и гражданска група  „За да остане природа в България” алармираха за необходимостта от спешни мерки, за да се спре с унищожението на крехките екосистеми в района на Седемте рилски езера в Национален парк Рила, заради незаконния лифт до едноименната хижа.

По данни на Министерството на околната среда и водите и експерти от „За да остене природа в България” за последните години броят на посетителите в района на Седемте рилски езера е нараснал близо десет пъти – от около 15 000 през 2009 г. до над 120 000 пред 2011 г. Всичко това е пряк резултат от пускане в експлоатация на лифта от хижа „Пионерска” до хижа „Рилски езера”.

Улесненият достъп и засиленият обществен интерес с пускането на лифта вече водят до невъзвратима загуба на Седемте рилски езера. Особено притеснителни са тези процеси през лятото.

Официални правителствени данни показват, че се наблюдава трайно прогонване на редки и защитени видове,  като мечката,  вълка,  дивата коза, глухара, врабчовата кукумявка и др., срещани в района преди 2009 г.

Липсата на алейна инфраструктура, като дървени скари по пътеките до езерата, и огромният човекопоток водят до силно увреждане и ерозиране на тревните местообитания и затлачване на езерата от износената с дъждовете почва от склона.

Стотиците хиляди любители на езерата ежегодно се оказват непоносима екологична тежест и за крехките водни екосистеми, в които след 2009 г. се наблюдават напредващи процеси на заблатяване и отмиране на първичните езерни екосистеми.

Природозащитници припомнят, че между 2007 г. и 2009 г. бяха организирани десетки граждански протести срещу изграждането на новия лифт до Седемте рилски езера в сърцето на Национален парк Рила. Той беше разрешен без да е извършена актуална оценка за въздействието на околната среда и защитените видове в парка и без да се заплащат концесионни такси за ползването на изключителна държавна собственост (една трета от лифта попада в Национален парк Рила).  Всичко това доведе до наказателна процедура на Европейската комисия срещу България за неспазване на екологичното законодателство на Европейския съюз.

Във връзка с наказателната процедура на Европейската комисия през изминалите години проблемите с опазването на седемте рилски езера са били неколкократно обсъждани с Министерството на околната среда и водите и всички заинтересовани страни, но единствените мерки за смекчаване на вредното въздействие на човекопотока върху природата в района се ограничават до завишаване на контрола и подновяването на туристическата маркировка и информационните табели.

Коалицията „За да остане природа в България” отново обръща внимание, че единственият начин екоминистерството да гарантира опазването на Седемте Рилски езера е чрез прилагането на международния опит за управление на чувствителни екосистеми, подложени на засилен туристически интерес. В такива случаи се изготвя екологична оценка на поемната способност на чувствителните екосистеми, изграждане на инфраструктура с цел намаляване на ерозията, поставяне на тоалетни и т.н.

Според природозащитниците обаче като най-спешна мярка за спиране на настъпилите вече негативни последствия за езерата е необходимо екоминистерството да предприеме действия за ограничаване на потока от туристи до поносимите за екосистемите нива, включително чрез налагането на финансови стимули и ограничаване капацитета на незаконния лифт.

По силата на екологичното законодателство тези дейности целят да не се допусне унищожаването на Седемте езера и е трябвало да бъдат разработени от кандидат-строителя на лифта и екоминистерството преди съоражението да бъде пуснато в експлоатация. Това не се случи, въпреки настояванията ни, припомнят природозащитниците.

Източник: „Световни загадки

Коментари

Напиши коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *