Петрова: За децата трябва отделно министерство, а не прехвърляне на отговорност

Петрова: За децата трябва отделно министерство, а не прехвърляне на отговорност

07 юни 2013  |   0 коментара

Автор: д-р Султанка Петрова, председател на Националната женска организация на ВМРО

При представянето на новото правителство, стана ясно, че Държавната агенция за закрила на детето ще стане част от Министерството на младежта и спорта.

Националната женска организация на ВМРО нееднократно е заявявала, че е необходима дългосрочна държавна политика насочена към проблемите на децата и техните семейства. Трябва да се работи активно за превенция и овладяване на всички форми на насилие, преодоляване на стреса, ангажиране на децата в спортни мероприятия, инициативи и др.

Потресаващи са последните две седмици, през които загинаха няколко невинни деца при игра в училищния двор. Назначиха се проверки. Виновни няма. Прехвърлят се отговорности от едно министерство към друго, от една агенция към друга, без координация, без съвместни действия и без отговорност към живота на децата. За жалост тук действа една тоталитарна административна система, която е далеч от свободата и независимостта.

Нееднократно сме заявявали, че ДАЗД не осигурява условия за провеждане на ефективна държавна политика за закрила на детето.

Състоянието, в което се намира тя в момента е състояние на агония, но за жалост големият потърпевш са децата и техните родители. Липсва грижа за децата, отсъства работата с родители, няма помощ за самотни майки и т.н.

Питам се защо у нас нищо не се случва както трябва? Може би грешките, натрупвани през последните години, са много и е трудно сега всичко да се коригира изведнъж. Може би няма желание да се случат промени. Или нещо друго. Не знам, но имам чувството, че всичко е в застой. Къде са духовната култура и българските традиции, къде е любовта и уважението към близки и роднини и въобще има ли политика към децата в България?

Оказва се, че всички управляващи се страхуват да осъществят нужните реформи на всички нива и във всички сфери на обществения ни живот, като най-големият провал е в грижата за детето.

Петте политики за детето, които са основните принципи на Конвенцията на ООН за закрила на детето са: семейна среда, алтернативни грижи, детско здравеопазване, образование и детско правосъдие, които за жалост в България нямат никакво значение, след като близо една трета от децата ни живеят в бедност, а страната ни е на първо място в ЕС по показателя „риск от бедност и социално изключване”.

Демографският срив, недохранването на голяма част от децата ни, увеличаване броя на родените недоносени деца, безработицата, стреса, икономическата несигурност, бездушието на държавната администрацията към проблемите на децата, майката и семейството са неизбежни, ако не се вземат спешни, конкретни мерки и не се извършат отговорни структурни промени.

Във връзка с многобройните проблеми, които стоят за разрешаване със закрилата на децата ВМРО, като социално отговорна и патриотична организация, настоява да се извърши коренна реформа на цялата система, свързана със закрилата на детето. Ние предлагаме:

1. Да се създаде Министерство за майката и детето, което да събере всички структури, отговорни за грижата, здравето, образованието и възпитанието на децата. Да се осигури достъпна и ефективна здравна помощ за майката и детето и се предприемат спешни мерки за намаляване на детската смъртност. Да се разработят услуги за деца с проблеми, осигуряване на достъпна среда и др.

2. Да се разработи дългосрочна стратегия за закрилата на децата и семейството.

3. Да се създаде независим орган за мониторинг и защита на детските права, като детски омбудсман, каквито има в 23 от 27 страни членки на ЕС.

Днес е нужно да изречем истината такава, каквато е на глас, за да анализираме живота и бита на българските деца и българското семейство. Защото нужда от закрила имат не само децата, но и техните родители. Тежката икономическа, финансова и социална криза остави без работа хиляди хора. Сега те имат нужда от помощ и подкрепа. Само общото желание и създаване на условия за това биха могли да подпомогнат нуждаещите се. Закрилата на българското семейство днес трябва да бъде първостепенна задача на новото правителство. Цялото общество трябва да се обедини и да помогне в решаването на проблемите на децата, майката и семейството. А това е възможно единствено и само чрез административна реформа.

Коментари

Напиши коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *