Обстоятелства по чл. 29, ал. 2 ЗПП

По закона за политическите партии - Чл. 29, ал. 2,

т. 1 Дарения от:

Дарители – 2012 г.

 Аркадий Кацарски –  950 лв. – условие – за предизборна кампания за частичен избор за кмет на община „Съединение”.

Даниел Кацарски – 800 лв. условие – за предизборна кампания за частичен избор за кмет на община „Съединение”.

Дарители – 2013 г. и 2014 г. (виж файла)

Т. 2 – декларации на Красимир Каракачанов и Ангел Джамбазки (след 05.03.2014 г.);

Т. 3 -  няма данни за публикуване;

Т. 4. ПП „ВМРО – Българско национално движение” е със седалище гр. София и адрес на управление – ул. „Пиротска“ 5.

Ръководни и контролни органи:

Ръководен орган – Национален изпълнителен комитет в състав:

Председател: Красимир Дончев Каракачанов;

Заместник-председатели – Искрен Василев Веселинов, Кристиан Пенев Петков, Александър Иванов Краваров, Ангел Чавдаров Джамбазки;

Организационен секретар – Юлиан Кръстев Ангелов;

Членове: Георги Ванчев Васев, Димитринка Станкова Николова, Атанас Славчев Стоянов, Красимир Илиев Богданов, Борис Вангелов Борисов, Стефан Йорданов Послийски, Иван Йорданов Стоянов, Милен Василев Михов, Георги Петков Дракалиев, Султанка Петрова;

Контролен орган – Национална контролна комисия в състав:

Председател – Николай Петров Кънчев;

Заместник-председатели – Пламен Георгиев Бегъмов, Карлос Арналдо Контрера;

Членове: Огнян Христов Узунов, Христо Венелинов Беремски, Веселин Левитов Христов, Михаил Кирилов Георгиев, Васил Димитров Костадинов, Валентин Васков Джамбазов, Лозан Ангелов Лозанов.

Т. 5 – партията не притежава недвижимо имущество;

Т. 6 – няма обстоятелства за деклариране;

Т. 7 – няма обстоятелства за деклариране;

Финансиране със собствени средства на кандидатите (виж файла).

ГФО 2010, ГФО 2011, ГФО 2012, ГФО 2013


Отчет - избори ЕП 2014


Финансов отчет - избори за Народно събрание 2014 


За 2014 г. - годишен финансов отчет, счетоводен баланс, декларация по чл. 34, ал. 4 от ЗПП.


За 2015 г. - годишен финансов отчет, счетоводен баланс, декларация по чл. 34, ал. 4 от ЗПП.


За 2015 г. - отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.; Справка за предоставените средства от кандидати, издигнати от ПП "ВМРО-БНД" за финансиране на предизборната кампания за изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.; Справка за получените дарения от физически лица за финансиране на пердизборната кампания на "ВМРО - БНД" заизбори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.


Годишен отчет 2016 г.

Отчет частични избори -

Григорево 

Стояновци

Владо Тричков

Калейца

Петърница.


Отчет за проведените частични избори за кметове на кметства на 08.10.2017г. в с. Нивянин, общ. Борован, обл. Враца.


2017 г. - ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ


2018 г. Отчет - частични избори за кмет на кметство Брест, община Гулянци, област Плевен; частични избори за а кмет на кметство Градешница, община Криводол, област Враца; частични избори с. Средище, общ. Кайнарджа, обл. Силистра; частични избори с. Галиче, община Бяла Слатина, област Враца; частички избори за кмет на с. Столетово, общ. Карлово, обл. Пловдив, проведени на 14.10.2018 г.


2018 г. - Годишен фининсов отчет на ПП „ВМРО - БНД“