Блог на Ангел Джамбазки

ВМРО - Варна

Фейсбук страница на младежката организация "Велика България", ВМРО - Русе

ВМРО - Свиленград

ВМРО - Троян

Беломорие - географска и историческа информация за Беломорска Македония и Тракия

Български културен клуб в Скопие, Република Македония

Културно информационен център на българите в Босилеград

Книги за Македония

Македонски научен институт

Македония. Етнография и статистика

страница на волжките българи в Татарстан

История на Македония, интересен блог

Национално демократично движение за обединена и независима Молдова