Турските сериали са пропагандна машина за влизането на страната в Европейския съюз
26 март 2010

Турските сериали са пропагандна машина за влизането на страната в Европейския съюз

Борис Вангелов, областен организатор на ВМРО за Велико Търново, член на Организационния съвет

- Защо ВМРО застава твърдо зад идеята за рефе­рендум срещу влизането на Турция в ЕС?
- Членството на Турция в ЕС е въпрос, който касае живота на всеки един граж­данин в Република Бълга­рия. Позицията на българс­ките управляващи, незави­симо към коя политическа сила принадлежат. От ...