3898 деца са лишени от правото си да имат семейство и дом

3898 деца са лишени от правото си да имат семейство и дом

09 юни 2017  |   0 коментара

Заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова се срещна с представители на Асоциация „Акредитирани организации за международни осиновявания (АОМО).

От Асоциацията изразиха позиция, че повече от 20 години след началото на политическите промени институционализацията на грижата за децата в България продължава да бъде неразрешен проблем. Липсата на ясна политическа воля за закриване на домовете е довело до тяхното реформиране и преструктуриране.

Оказва се, че общият брой на изоставените деца е 6 198 (за сравнение към 30.04.2016 г. са били 6 972 деца), от които около 2 300 са вписани в национални регистри.

От общо 6 198 изоставени деца без родителска грижа извън регистрите са 3 898. Това означава, че е невъзможно да бъдат отглеждани в постоянна семейна среда, лишени са от основното право на детето – да имат свое семейство и дом.

На срещата с д-р Султанка Петрова представителите на АОМО говориха и за основните фактори, които оказват влияние върху деинституционализацията: недостатъчният брой на услуги за деца и семейства, които да отговарят на потребностите; липсата на финансови ресурси; липсата на развита система от алтернативи на институционалната грижа; преобладаващият медицински модел към детското увреждане, според който институцията предлага най-добра грижа за децата; липсата на приобщаваща социална и архитектурна среда; променените модели на семейно поведение, които водят до увеличаване на извънбрачните раждания и родителите, които се грижат сами за децата си.

Заместник-социалният министър д-р Султанка Петрова е категорична, че най-важното е да бъдат защитени правата на децата в институциите, които са гарантирани от международни конвенции, по които Република България е страна – Конвенция на ООН за правата на детето, Конвенция на ООН за права на хората с увреждания.

Не трябва да има дискриминационни модели в образованието и достъпа до качествени грижи и услуги. Трябва да има ясна визия за деинституционализацията на децата в държавата ни. Това са нашите деца, децата на майка България, смята Петрова.

Тя обяви още, че семействата трябва да получат подкрепа на много нива – работа със семейства и специалисти от социалната сфера и близки до нея области по превенция на изоставянето и институционализация на деца, реформа и работа в системата за социално подпомагане, социална закрила и подкрепа на семействата, да се създадат възможности за извеждане на децата от институциите или да се предотвратява тяхното настаняване.

Изключително важно е да има политическа воля, за да се реализират законодателни промени в тази посока и освен това да се ангажира обществото в подкрепа на децата, които напускат социални институции, категорична е д-р Султанка Петрова.

Коментари

Напиши коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *