Състоя се ежегодна среща на Националната женска организация на ВМРО

Състоя се ежегодна среща на Националната женска организация на ВМРО

16 декември 2019  |   0 коментара

На 14 декември в София се проведе ежегодната среща на Националната женска организация на ВМРО, която беше разделена в две части, а именно конференция и коледно тържество.

На Конференцията бе разгледан и дискутиран приносът на Закона за предприятията на социалната и солидарната икономика. Той беше обнародван в Държавен вестник на 02.11.2019 г., благодарение на активното участие и неуморна работа на заместник-министъра на труда и социалната политика и председател на НЖО д-р Султанка Петрова и нейния екип от експерти към МТСП.

Законът цели развитието на социалната и солидарна икономика като стопански отрасъл, което ще подобри достъпа до заетост и обучения на хората от уязвимите групи, ще създаде условия за повишаване на техния жизнен стандарт и ще намали социалното неравенство.

Законът дефинира същността, мястото и ролята на социалните предприятия като стопански обединения с подчертано различна ценностна насоченост, постигащи висока икономическа и социална резултативност. Нормативният акт урежда обществените отношения, свързани със социалната и солидарна икономика, в т. ч. субекти и мерки за насърчаване.
Чрез закона се регламентира, че субектите на социалната и солидарна икономика са кооперациите, юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза и социалните предприятия. Предвижда се да се създаде публичен Регистър на социалните предприятия, които ще се класифицират в две категории: клас А и клас А+.

Законът за предприятията на социалната и солидарна икономика е разработен в изпълнение на Управленската програма на правителството. Социалната и солидарна икономика e форма на предприемачество, водещо до създаване на условия за по-добра взаимосвързаност на индивидуалните и колективни интереси, като преимущество имат социалните пред икономическите цели. Сдружаване в обществена и/или колективна полза, прозрачно управление, независимост от органите на държавната власт, участие на членовете и/или работниците при вземане на решения са основни принципи на социалната и солидарна икономика.

Също така бяха повдигнати и обсъждани въпроси и проблеми във връзка с развитието и бъдещата визия, стратегия и цели на Националната женска организация на ВМРО.

За пореден път дамите на ВМРО демонстрираха вдъхновение, красота, интелект и нови идеи.
Много можещи, много искащи и много активни!

Снимки >>>

Коментари

Напиши коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *