Султанка Петрова: Целта ни е до 2021 г. предприятията от социалната икономика да създават 2% от БВП

Султанка Петрова: Целта ни е до 2021 г. предприятията от социалната икономика да създават 2% от БВП

08 ноември 2018  |   0 коментара

Д-р Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика, в разговор с Клара Маринова в ефира на „Радио К2”, заяви позиции по следните теми:

Законът за предприятията от социалната и солидарната икономика

„Какво означава социална и солидарна икономика и какво значение за нейното развитие има приетият закон?”, попита в началото на разговора водещата Клара Маринова. Султанка Петрова отговори, че един от основните аспекти на социалната икономика е солидарността. Тя се основана на ценности като сътрудничество, устойчивост, демокрация, справедливост. Социална и солидарна икономика са две допълващи се понятия, чрез които се прави безпрецедентен опит да се обвържат трите полюса – пазара, държавата и взаимността. Тоест, на лице е хибридна форма между пазарната, непазарната и непаричната икономика, които черпят ресурси от множество източници. Те биват пазарни – продажби на стоки и услуги, непазарни – държавни субсидии и дарения и непарични – доброволците.

Султанка Петрова обясни, че екипът ѝ е направил анализ, който е установил, че в Европа социалната икономика осигурява платена заетост на повече от 13,6 милиона души, тоест около 6,3% от работещото население в ЕС. Тя включва над 2,5 милиона алтернативни икономически структури, които се управляват от 11 милиона служители. Приносът на социалната икономика в БВП на Европа е 8%. Заместник-министърът подчерта също така важността в Европа на кредитните кооперативни банки.

Законът за предприятията от социалната и солидарната икономика е бил приет на 18 октомври и вече е публикуван в Държавен вестник. С него се изпълняват мерките на правителството, насочени към създаване на благоприятна среда за обособяване на сектор на социалната и солидарна икономика, която води до прилагане на иновативни модели в социалното предприемачество, включително и към развитие на регионалните аспекти на социалната икономика. Заместник-министърът обясни, че социалното предприятие представлява предприятие, чиято основна цел е оказване на благотворно социално влияние, отколкото реализиране на печалба.

„Но кой ще е съгласен да прави социално предприятие, след като то се развива за сметка на печалбата?“, попита водещата Клара Маринова. Султанка Петрова отговори, че вече имаме доста добри примери, които показват, че социалната икономика има своето място. Регистрирани са над 4700 социални предприятия. Досега те са могли да се самоопределят като такива, но вече има правна рамка и не всички предприятия ще получават такъв статут. Те трябва да отговарят на определени условия и да създават социална услуга и подкрепа. Има и насърчителни мерки, включени в закона и държавата подпомага тези предприятия, които наистина имат социална насоченост. Всъщност в закона са включени всички уязвими групи от българското общество, а с него се създава нов сектор в икономиката, който допринася за заетост, устойчивост и по-справедливо разходване на публичните средства. Проведени са и срещи с ББР за търсене на възможности за нисколихвени кредити. „За мен хората, които създават социални предприятия, са хора с големи сърца!“, категорична бе тя.

Тенденциите за бъдещето на социалната и солидарна икономика

Султанка Петрова заяви, че поставените цели са доста високи. До 2021 г. трябва да имаме 2% от БВП, създаван от предприятията от социалната икономика. Предстои много работа, защото трябва да се изработи правилника за приложение. Трябва да се изработи и марка „социално предприятие“, което да дава видимост на хората, които се занимават със солидарната и социална икономика. Трябва да се създаде и дигитална платформа, която ще даде възможност на всички хора, които се интересуват, да получават необходимата информация.

Демографската криза

Султанка Петрова заяви, че демографската ситуация в България не прави изключение от тази в развитите европейски страни. Тя обясни, че демографските процеси следват като ехо и се усещат чак след десетилетия. В момента ние усещаме силно негативите от изключително тежката демографска ситуация през 90-те години на миналия век.

Заместник-министърът призова да подхождаме отговорно, защото в годините на прехода темата е била неглижирана и не се е работило отговорно. Тя обясни, че заедно с нейния екип са разработили регионални демографски политики. Проведени са и срещи на местно ниво в най-засегнатите райони, защото местните власти играят голяма и важна роля в тази ситуация.

„Не може хората на местно ниво да не знаят каква е инфраструктурата на населението, колко хора с увреждания има там, колко възрастни хора има, кой от какво има нужда, как тези хора трябва да се подпомагат. Ние трябва да активираме местната власт, тя да координира с националните администрации, защото нека не забравяме – демографската политика е хоризонтална политика, тя не може да се реши само от МТСП!“, завърши Султанка Петрова разговора си с Клара Маринова в ефира на „Радио К2” на 7 ноември 2018 година.  

Коментари

Напиши коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *