Султанка Петрова с остра критика към Калфин заради децата

Султанка Петрова с остра критика към Калфин заради децата

12 май 2015  |   0 коментара

Министерството бездейства за своеволията на Агенция за социално подпомагане

Народният представител от Патриотичния фронт и председател на Националната женска организация на ВМРО д-р Султанка Петрова се противопоставя на опитите да се прикриват своеволията на Агенцията за социално подпомагане. Липсата на воля от страна на Министерство на труда и социалната политика да се справи с нарушените права на децата и техните родители Петрова определя като недопустим и безотговорен акт.

Повод за острата реакция на народния представител е Указание № 9103 – 10/29.01.2015 г. на Ивайло Иванов, изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане, с което се забранява предоставянето на доклади и протоколи на потърпевши родители, деца или техните адвокати.

В тази връзка Султанка Петрова отправи питане към ресорния министър Ивайло Калфин. Тя настоява за санкциониране на действията на изпълнителния директор на АСП. В отговора си министър Калфин заявява, че нямало закононарушение. Д-р Петрова обаче посочва, че съществува нарушение на чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за закрила на детето – „По този закон дирекция „Социално подпомагане“ в случаите по чл. 15, ал. 6 изготвя писмени доклади и становища, като преди представянето на искащия орган с доклада се запознават родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за детето, както и детето, навършило 14 години, ако това не би навредило на неговия интерес.“

Народният представител от Патриотичния фронт напомня на Ивайло Калфин, че негов дълг като министър, политик, но и като човек, е да съблюдава за прилагането на действащото законодателство, особено когато то засяга правата на децата.

В питането си Султанка Петрова припомня и друг текст от българското законодателство – чл. 3 от Закона за нормативните актове: Ако постановление, правилник, наредба или инструкция противоречат на нормативен акт от по-висока степен, правораздавателните органи прилагат по-високия по степен акт“.

Тя изказва сериозни опасения за ролята на Министерство на труда и социалната политика в закононарушенията, извършвани от подопечната ѝ Агенция за социално подпомагане.

Председателката на Националната  женска организация на ВМРО работи в продължение на десетки години по проблемите на майката, детето и семейството. Тя е категорична, че ще продължи започнатото дело в посока подобряване на законодателната рамка и преструктуриране на държавните институции, работещи в сферата на закрилата и правата на родителите и децата.

Към момента са отчетени многобройни случаи, в които неправомерно и в разрез със законодателството и интересите на децата са извеждани от биологичните им семейства. Настанявани са в социални домове или при приемни родители. С издаденото Указание за ограничаване на достъпа до социалните доклади, протоколи и др., се създава възможност за необосновано, дори незаконно, отнемане на изконните права на родителя да се грижи за своето дете и да се информира своевременно за него.

Пълен текст на питането на д-р Султанка Петрова може да прочетете тук >>>

Коментари

Напиши коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *