Султанка Петрова: Стратегията за активен живот на възрастните хора ще им осигури равни възможности за участие в икономическия и социалния живот

Султанка Петрова: Стратегията за активен живот на възрастните хора ще им осигури равни възможности за участие в икономическия и социалния живот

31 януари 2019  |   0 коментара

Д-р Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика, в разговор с Клара Маринова в ефира на „Радио К2”, коментира Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) публикува за обществено обсъждане проект на национална стратегия за активен живот на възрастните хора в България за периода 2019-2030 година. Каква е целта на тази стратегия, какви са предизвикателствата в тази област, попита водещата Клара Маринова.

Султанка Петрова отговори, че основната цел е да се създадат условия за активен и достоен живот на възрастните хора чрез осигуряване на равни възможности за участие в икономическия и социалния живот на обществото. Тя обясни, че до момента е имало национална концепция за активен живот на възрастните хора и от МТСП искат да използват натрупания опит, да доразвият добрите практики и да ги приложат към националната стратегия. Всичко това е необходимо, защото в момента ние сме една от най-бързо застаряващите нации.

Заместник-министърът обясни, че нов момент в стратегията е въвеждането на индекса за активен живот на възрастните хора. Той е разработен в рамките на европейската година за активен живот на възрастните хора през 2012 г. Този индекс ще бъде основен инструмент за отчитане и оценка на заложените мерки за изпълнение на тази стратегия. Индексът е изграден от 22 отделни индикатора, които са групирани в 4 области - заетост, участие в обществото, независим и сигурен живот в добро здраве и даване на капацитет и благоприятна среда за активния живот на възрастните хора.

Всъщност индексът е един всеобхватен и гъвкав инструмент, който дава доказателство за информираното вземане на решение, разработване и мониторинг на политиките в стратегиите по застаряване. Приоритетите на документа са свързани с насърчаване на заетостта, на активното участие на възрастните хора в обществото, на създаването на възможности за самостоятелен живот и капацитет за благоприятна среда за активен живот на възрастните хора, подчерта заместник-министърът на труда и социалната политика. Тя добави, че в рамките на всеки един от приоритетите са разписани и мерки по райони. Това е много важно, защото вече се увеличава ролята на местната власт за това какви социални услуги ще бъдат предоставяни.

Султанка Петрова беше категорична, че за успешното прилагане на тази стратегия за необходими обединени усилия на всички институции. Стратегията ще се осъществява чрез две годишни планове, след края на всеки план ще се прави мониторинг и ще решава какви нови мерки трябва да бъдат приложени.

Д-р Петрова обясни, че средно за ЕС заетостта е 29,1%, а в България е 27,9%. Следващият индикатор е участие в обществото, но при нас той е доста притеснителен, защото средно за ЕС той е 18, докато в България е 9,8. Тези ниски резултати се дължат на недостатъчно развитото доброволчество в нашата страна. Това означава, че трябва да се насърчава участието на възрастните хора в обществото чрез създаване на повече възможности за доброволчество и гражданско участие. Третият индикатор е независим живот. Средните стойности за ЕС са 71,4, докато за България е 68,1. Следва индикаторът капацитет за активен живот, средните стойности за ЕС са 55,9, а в България 53,9.

Има още много да се работи, но индексите за активен живот на възрастните хора в средни стойности всъщност показват, че ние трябва да обърнем изключително голямо внимание на заетостта в по-високите възрастови групи - разбира се там, където има желание те да се включат. Трябва да обърнем изключително внимание на доброволчеството, участие в политическия живот, използване от възрастните хора на информационните технологии, преодоляване на бедността и подобряване на жилищните условия, подобряване на здравния статус и психичното здраве на възрастните хора, подобряване на личната физическа сигурност. Активният живот е инвестиция, която трябва да обхваща целия живот, категорична бе Султанка Петрова.

От кои акценти в стратегията очаквате най-големи резултати, попита водещата Клара Маринова.

Заместник-министърът отговори, че очаква добри резултати от всички акценти, а подобряването на индикаторите има изключително важно значение. Тя обясни, че има 4 стълба за активно стареене, които са определени от Световната здравна организация (СЗО) и на първо място е здравето. То е изключително важно изискване за качеството на живот и трябва да полагаме много усилия в тази посока. Ученето през целия живот и участието в обществото също е много важно, защото когато един човек се чувства част от обществото, той ще бъде активен и ще даде всичко от себе си за подобряване на живота на това общество. И не на последно място чувството за защита в широк смисъл на думата.

Султанка Петрова съобщи, че преди месец е била организирана една изключително добра конференция, на която са били представени добрите практики за активен живот на възрастните хора. Така че имаме изключително добри примери, които бихме могли да използваме.

Защото, според мен, възрастните хора не са бреме, те са потенциал, който ние трябва да използваме по най-добрия начин, категорична бе тя.

Петрова заяви, че ние навлизаме в ерата на дълголетието и затова трябва да вървим по пътя на отговорността към възрастните хора. Затова всички тези документи трябва да бъдат приложни на практика, за да може възрастните хора да почувстват помощ, подкрепа, защита и сигурност. Това ще удължи и техния активен живот. Тук ролята на местната власт е много голяма.

Оптимист ли сте и какво очаквате, че ще промени в живота на възрастните хора тази стратегия, попита водещата Клара Маринова.

Заместник-министърът отговори, че е оптимист. Вярвам, че когато има желание и политическа воля всичко това, за което говорим, може да се случи, защото пак казвам, ние няма да ставаме по-млади, напротив, населението в България ще застарява и ние сме отговорни още отсега да разработваме тези политики, за да може хората да живеят достойно в България, завърши Султанка Петрова разговора си с Клара Маринова в ефира на „Радио К2” на 30 януари 2019 година.

Коментари

Напиши коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *