По предложение на Веселинов парламентарна комисия се обяви за спешни мерки срещу регионалните неравенства

По предложение на Веселинов парламентарна комисия се обяви за спешни мерки срещу регионалните неравенства

25 юли 2017  |   0 коментара

По искане на председателя на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в българския парламент Искрен Веселинов министърът на  регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков представи Доклад за състоянието и различията в развитието между отделните райони в страната.

Констатациите в доклада очертават огромно разминаване между развитието на регионите от една страна и вътрешно регионални различия от друга. Почти половината БВП на страната се произвежда само в един регион с център София, който достига и 76% от средния за ЕС БВП. Очертава се ясно разделение на България на две – Северна и Южна, като Северът изостава във всички показатели – икономически, социални, демографски. БВП, произвеждан на север от Балкана, е три пъти по-малък от този на юг.

На Юг отиват и 84% от чуждите инвестиции, 2/3 от туристическите приходи, безработицата е много по-ниска и пр.

Демографските тенденции също са много по-негативни за Северна България: естественият прираст на Северозападния район например е – 11,6, на Северния централен – 8.7/1000, при средно за страната – 6/1000.

Публичните инвестиции, направени през последното десетилетие, допълнително задълбочават регионалните неравенства.

Комисията по регионално развитие, благоустройство и местно самоуправление в Народното събрание проведе сериозно разискване  по доклада и прие специално решение по него. То гласи:

  1. Приема констатациите и изводите, съдържащи се в доклада, относно различията между българските райони и останалите райони в страните от Европейския съюз, между районите в Северна и Южна България, както и вътрешно регионалните различия, представени в приложението към доклада.
  2. Подкрепя разработването и прилагането на интегрирани подходи и целенасочени програми като национален инструмент за допълнителна подкрепа на изоставащите в социално-икономическото си развитие райони, с цел постигане на икономически растеж, откриване на нови работни места и привличане на инвестиции.
  3. Одобрява насоките и мерките, предложени в заключителната част на доклада, за постигане на по-високо ниво на икономическо развитие, създаване на предпоставки за решаването на демографските проблеми, за отразяването на териториалните измерения и прилагането на принципа на партньорството в политиката за регионално развитие.
  4. 4.      Настоява Министерството на финансите в рамките на бюджетната процедура за 2018 г. и съобразно възможностите на държавния бюджет да осигури допълнителни финансови ресурси по бюджета на Министерството на регионалното развитие и на министерствата, изпълняващи мерки в съответствие с тяхната компетентност по целенасочени програми за подкрепа на изоставащите в развитието си райони.

Решението  е прието единодушно с 15 гласа „за“.

Коментари

Напиши коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *