Патриотичният фронт оповести управленските си приоритети (обновена)

Патриотичният фронт оповести управленските си приоритети (обновена)

13 октомври 2014  |   9 коментара

Позиция във връзка с предстоящите консултации за съставянето на програма за управление на страната и на правителство на националното спасение разпространи „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“.

От коалицията представят своите идейни начала, на база на които е възможно водене на разговори между политическите формации, влизащи в състава на следващото 43-то Народно събрание. Копие от документа е изпратен и до печатни и електронни медии, като целта е пълна прозрачност на преговорите.

От двете партии очакват и останалите политически сили да оповестят приоритетните си политики, а на 19 октомври – неделя, да се проведе съвместна кръгла маса.

Какви са предложенията на Патриотичния фронт, които трябва да бъдат приети от останалите политически формации, за да бъде създадено правителство на националното спасение, прочетете по-долу:

Уважаеми госпожи и господа,

Водени от чувството за отговорност пред българските граждани и важността на въпросите, които следва да бъдат решени в настоящата политическа ситуация, представяме Ви нашата позиция по поставения в Отвореното писмо от 08.10.2014 г. дневен ред:

КП „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО“  е за съставяне на програмно управление –Правителство на националното спасение, съставено от издигнати от партиите специалисти – неполитически лица, и подкрепено от максимално голям брой политически сили.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА НАЦИОНАЛНОТО СПАСЕНИЕ

 

I. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДПС ОТ ВЛАСТТА

Патриотичният фронт – НФСБ и ВМРО е готов да подпише Национална програма за спасение на България и подкрепи програмно правителство от специалисти, както и да предложи такива, които да участват в състава на правителството. За дейността на предложените специалисти, Патриотичният фронт поема пълната политическа отговорност и последствия, което е въпрос на чест и достойнство  за една национално отговорна политическа сила.

      Тази отговорност Патриотичният фронт ще поеме само при едно политическо условие – поемане на ангажимент  от ръководството на политическата сила - мандатоносител и лично от министър председателя за отстраняване и подмяна в най-къс срок на всички представители на антиконституционната и антибългарска партия ДПС от всички държавни институции: министерства, агенции, комисии, областни управи и др.

II. ИКОНОМИКА СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦАТА

Възраждане на българската икономика, стимулиране на българското производство и спешно повишаване доходите на българите.

1. Промени в законодателството с цел освобождаването на ЕТ, малките и средни предприятия от режима на ограничения и ненужно завишени нормативни изисквания, поставящи го в зависимост от рекета на контролните органи.

2. Приемане на закони против монополите, освобождаването на Комисията за защита на конкуренцията от политическа намеса и превръщането й в основен антимонополен инструмент и институция, гарантираща нормална конкурентна среда в търговската дейност.

3. Приемане на Закон срещу спекулата забраняващ неправомерното завишаване на цените на стоките от производителя до пазара.

4. Създаване на пътна карта на документооборота за всеки бизнес и въвеждане правилото на „мълчаливото съгласие“ за издаване на разрешителни за търговска дейност. Създаване на Национален фонд за подпомагане на МСП.

5. Нов модел за разпределяне на субсидиите в селското стопанство с подкрепа за малките стопанства, зеленчукопроизводството, овощарството и скотовъдството.

6. Стратегия за възраждане на родната преработвателна промишленост и връщането на традиционните пазари в Русия и Близкия Изток.

7. Създаване на отделни министерства на икономиката, енергетиката и туризма успоредно със съкращаване на раздутия чиновнически апарат. Премахване на Министерство на инвестиционното проектиране.

8. Създаване на дългосрочна национална стратегия за туризма с насърчаване на нетрадиционните форми – културен, археологически, етнографски, селски, медицински, балнеоложки и др. съобразно спецификите на отделните райони на страната, както и на туристическия пазар. Връщане на традиционните туристи.

III. ЕНЕРГЕТИКА

Енергетиката на България е монополизирана и мафиотизирана. Това е причина за непосилно високите цени на енергоносителите – ток, газ, парно, горива и т.н. Управляващите удобно са се отказали от контрола и на практика участват в ограбването на крайния потребител.

1. Незабавно извършване на ревизия в Енергетиката под контрола на специална комисия на Народното събрание с привлечени специалисти за разследване на корпоративни и други икономически престъпления, известни в съвременната правоохрана с дефиницията „престъпления на бели якички“ и „публична корупция“.

2. Да се промени начина на назначаване на членовете на ДКЕВР и нормативната база за определяне на цените на ел. енергията и топлинната енергия. Замразяване и понижаване цената на електроенергията за гражданите и бизнеса.

3. Предоговаряне на клаузите от договорите с ТЕЦ “Марица Изток“ 1 и 3, ВЕИ-тата, както и с ТЕЦ -овете към Топлофикациите, които са в ущърб на държавата.

4. Нови ядрени проекти да се изграждат след доказване на нуждата и икономическата изгода от тях. Реализация на „Южен поток“ само при съществени финансови ползи за България и при спазване на българското и европейско законодателство. На България са нужни само проектите, от които тя и нейните граждани имат икономическа полза – а не Русия, САЩ, ЕС или корпоративни субекти.

5. Лицензиране на държавните производители на ел. енергия и НЕК за износ на ел. енергия и прекратяване на криминалната практика за търговия с евтина ел. енергия от производствени мощности държавна собственост в чужбина, а скъпата ел. енергия от частни производители да е задължително изкупувана от НЕК за сметка на българските граждани. Спешна либерализация на пазара за ниско напрежение.

6. Контрол и ревизия на драстично раздутите разходи на мини „Марица Изток“ и АЕЦ „Козлодуй“. Истинска модернизация на тези държавни дружества за да се гарантират работните места в тях без да се допуска това да е повод за корупция и злоупотреби.

7. Незабавна подкрепа от държавните органи и извършване на необходимите действия да се гарантира удължаването на живота на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй“ и предотвратяване на тяхното затваряне по сценария на блокове 1 до 4 в същата централа. Предотвратяване на възможността тази критично спешна задача да се превръща в повод за увеличаване на цената на тези технически мерки и изнудване от страна на фирмите изпълнители.

8. Да се търси наказателна отговорност на виновните, подписали заробващи договори за АЕЦ Белене, Южен поток, 7-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“, ТЕЦ-овете „Марица“ 1 и 3, „Цанков камък“ и др. губещи енергийни проекти в ТЕЦ „Бобов дол“ и ТЕЦ „Варна“.

9. Първата и неотложна задача на правителството трябва да бъде проучването и разработването на газови находища в Черно море и на територията на страната по конвенционалния метод, с цел осигуряване на енергийна независимост, както и изграждането на заместващи (резервни) газопроводи със съседни страни.

10. Ревизия и реален следконцесионен контрол на договорите за концесия на природните изкопаеми.

11. Ревизия на лицензионната дейност на ЕРП-тата и последващо отнемане на лицензиите им за дейност на територията на страната при констатирани нарушения и злоупотреби.

IV. БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

1. Запазване на плоския данък за бизнеса и въвеждане на прогресивно семейно подоходно облагане. Освобождаване от облагане на доходите в размер на МРЗ.

2. Гъвкава промяна на ДДС за стоки от първа необходимост – лекарства, учебници, детски стоки и др.

3. Приспадане на надвнесения корпоративен данък самостоятелно от фирмите без уведомяване на НАП.

4. Възстановяване на ДДС в едноседмичен срок без ревизия за суми до 10 000 лв. за редовни данъкоплатци.

5. Данък върху оборота на големите търговски вериги, с който да се финансират местни производители.

6. Намаляване на партийните субсидии с 50 %, като стъпаловидно се ограничи субсидията за големите партии до определена максимална стойност.

7. Реална децентрализация на общините, като 20 % от събраните данъци и концесионни такси остават за общинския бюджет.

8. Данъчна амнистия за малките и средни фирми от бедните изостанали райони.

9.  Цялостна проверка на акцизните предприятия в България.

10. Банково дело:

- незабавно стабилизиране и оздравяване на КТБ без лев държавна помощ, чрез осигуряване на възможност на акционерите, вливане в друга банка или с индикиран заем. Разследване на причините и виновните за банковата криза.

- засилване на ролята на Централната банка и забрана едностранната промяна на лихвения процент;

- определяне на максимален размер на банковите такси за преводи към държавни и общински сметки.

11. За актуализация на бюджета може да се говори само след представяне на отчет за изпълнението на 9-месечието и съответен анализ, както и информация за състоянието на фискалния резерв и държавния дълг. Неприемливо е актуализирането на бюджета с повече от 3 % от БВП.

V. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Спасяването на българската нация от изчезване е първостепенна задача на Правителството на националното спасение.

1. Създаване на министерство на социалните грижи, демографията и българите в чужбина, както и Национална демографска програма по подобие на Франция, която в рамките на 10 години реши същите катастрофални проблеми.

2. Преференции за инфраструктурни и индустриални инвестиции в райони с тежки демографски проблеми и безработица над средната за страната (Северна България и пограничните райони).

3. Планомерно привличане на население с български произход от други страни.

4. Осигуряване на достойни старини, както чрез стъпаловидно увеличаване на пенсиите, така и обвързване на пенсионната възраст със средната продължителност на живот.

5. Пресичане на практиката майчинството и бедността да се превръщат в доходен бизнес. Обвързване изплащането на помощи и детски надбавки за повече от 2 деца с образователния статус на родителите и възможността им за социална адаптация. Освободените средства от бюджета да се пренасочат към повишаване на пенсиите. Социални помощи да се изплащат само срещу реално полагане на обществено полезен труд. Премахване критерия за бруто доход при получаване на детски надбавки.

6. Здравеопазването на България е превърнато в антинароден бизнес. Незабавно трябва да се премахне монопола на Здравната каса – причина за мудното, скъпо и неефективно здравеопазване. В Германия има над 140 конкуриращи се здравни каси.

7. Да се изравнят здравните вноски на държавните служители с тези на работещите в частния сектор.

8. Да се осигури на българският пациент свободен избор на лечение. Да се премахне централизацията и монопола на т.н. клинични пътеки.

9. Признаване на труда на работещите в Спешна  помощ за І-ва категория и поне двукратно да се повишат мизерните им заплати.

10. Приемане на спешни мерки за разбиване на картела във фармацевтиката и се постигне понижаване цената на лекарствата. Да се стимулира производството и предлагането на генерични (евтини) лекарства, за сметка на новите все по-скъпи медикаменти.

11. Държавата да стимулира нетрадиционните и евтини, но доказали ефективността си  методи за лечение, като хомеопатия, билколечение и др.

12. Да се осигурят привлекателни финансови условия за специализация на младите медицински кадри.

13. Държавата да насочи своите усилия към промяна на модела на здравеопазването в посока профилактика и информираност на гражданите.

14. Връщане на медицинската помощ в малките градове, фелдшери в селата, пътуващи аптеки и дрогерии.

15. Разработване на държавна стратегия с масовите заболявания – сърдечно съдови, гръбначни изкривявания, психически разстройства, наркомания и др.

16. Безусловна безплатна и ефективна здравна грижа за пенсионерите и децата.

17. Разследване на злоупотребите с цените на лекарствата, клиничните пътеки и създаване на конкурентост на здравната каса.

VI. НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

Цялостна образователна реформа, връщане на възрожденския дух и националното самосъзнание в училищата и университетите.

1. Да се въведе час по физкултура всеки ден и изучаване на дисциплината „Патриотизъм“ в началния и средния курс на образование.

2. Прекратяване практиката за финансиране на училищата чрез  делегирани бюджети, които превръщат образованието в бизнес. Повишаване заплатите на българските учители, преподаватели, научни работници и др.

3. Науката и образованието да бъдат подчинени на целта – създаване на практически подготвени специалисти за нуждите на икономиката и националните приоритети.

4. Въвеждане на изпит по български език за всички деца навършили 6 години и в случай на недобро владеене – ускореното му изучаване в предучилищни паралелки за сметка на родителите. (При липса на средства – обществено полезен труд).

5. Държавна подкрепа за перспективните научни изследвания, разработки и технологии. Осигуряване  практическо приложение  на научните открития в полза на България.

6. Културната политика да бъде насочена към държавна подкрепа за българските произведения. Да се възражда и утвърждава българската самобитност, култура, традиции, език и ценностна система в противовес на пошлостта, цинизма, чалгализацията и вулгарността.

7. Чрез допълнителен данък върху чуждестранните произведения на културата да се стимулира производството на фолклор, музика, български филми, сериали, спектакли и др.

8. Да се въведе 30 % квота за български произведения на културата във всички средства за масова информация. Държавата да субсидира популяризирането на българския фолклор, традиции, обичаи, фестивали и др. прояви.

VII. ЕКОЛОГИЯ

Защитата на уникалната българска природа е сред най-важните цели на Правителството на национално спасение. Необходимо е въвеждане на драконовски мерки срещу еконарушителите, но и спиране диктата на платените псевдоеколози.

1. Да се извърши ревизия на всички строителни разрешения по българското черноморие и планинските курорти.

2. Незабавно налагане на мораториум върху сечта на българските гори и износа на необработена дървесина. Изготвяне на национална стратегия за защита на българската гора. Ликвидиране на т.н. „дървена мафия“ която се контролира от ДПС

3. Въвеждане на непрекъснат контрол върху вредните емисии на големите промишлени замърсители като Лукойл, ТЕЦ-ове, циментови, химически и др. заводи.

4. Увеличаване броя на екарисажите и кланиците в страната.

5. Субсидиране на екологично чистите земеделски производства и забрана опитите на използване на ГМО. Превръщане на екологичното земеделие и животновъдство в национален приоритет и нарицателно име за България

VIII. СЪДЕБНА СИСТЕМА И СИГУРНОСТ

Правителството на националното спасение трябва да гарантира справедливо правораздаване и спиране на двойния стандарт в съдебната система.

1. Да се осигури правото на българския гражданин да използва оръжие в защита на своя живот, здраве и собственост, както и плодовете на своя труд. Това е най-евтиният за държавата начин да пресече масовата битова престъпност.

2. Да се удвоят присъдите на длъжностните лица (държавни и общински служители) спрямо присъдите определени за изпълнител на престъплението – в т.ч. толерираната от управляващите мащабна контрабанда на горива, цигари, алкохол, наркотици, жилищни измами и др.

3. Затворите да се превърнат от „школи за престъпници“ в места за превъзпитание чрез труд в полза на обществото. Да се спират социалните помощи за престъпници с висящи дела.

4. Полицията да гарантира спазването на законността в циганските квартали и гета.

5. Да се закрие „държавата в държавата“ НСО, като функциите ѝ се прехвърлят към ГДБОП.

6. ГДБОП да се извади от ДАНС и се прехвърли към полицията.

7. Полицейските управления да се прехвърлят на подчинение на общините като кадровите правомощия се изпълняват от МВР.

8. Истинска реформа в контраразузнаването, външното военно разузнаване и вътрешния контрол на всички нива в МВР. Усилване на капацитета на тези органи с привличане на най-съвременни обучителни методологии, преосноваване на цели сектори с нови обучени и „незамърсени“ служители.

9. Специални действия за подготовка на българската държава за борба с ислямските терористични организации, които са вече на подстъпите на българската граница.

10. Радикални мерки за спиране на нелегалните имигранти.

11. Да се извърши незабавна реформа в Агенция „Митници“, свързани с неколкократно повишаване на заплатите на митническите служители, както и със засилване на вътрешноведомствения контрол, чрез аудио-видео наблюдение на всяко работно място. Увеличаване наказанието за длъжностни лица извършили митнически нарушения.

12. Съдебната система да бъде освободена от политическа опека – ВСС, ВКС, ЦИК и  Главна прокуратура да бъдат сформирани на професионален, а не на политически принцип. Конституционна реформа за декриминализиране, ликвидиране на злоупотребата с власт и корупция и унищожаването на срастването на престъпността с правоохранителните органи, политическия и олигархичен елит.

13. Да се узакони правото на всеки гражданин или организация да сезират Конституционния съд за нередности, както и да искат тълкуване на Конституцията и законите по конкретен въпрос.

14. Да се промени и демократизира Законът за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

15. Да се прекрати практиката на постоянно увеличаване на съдебните такси и се определи таван не повече от 100 лв., независимо от материалния интерес. Съдебните такси или депозити за разноски да се плащат в самия съд на каса или чрез таксови марки.

16. Прокуратурата да се прехвърли към изпълнителната власт.

17. Да се извърши проверка и заведат дела по всички престъпления по служба от национален мащаб, свързани с престъпна приватизация през целия период на прехода.

18. Незабавна промяна на Избирателния закон с цел въвеждане на задължително гласуване. Секции извън ЕС да могат да се създават само в дипломатическите ни представителства. Въвеждане на образователен ценз за гласуване (завършено основно образование). Право на глас да имат само граждани, владеещи добре писмен и говорим български език.

IX. НАЦИОНАЛНА ОТБРАНА

Върху отбранителната мощ на България беше нанесен жесток удар. От страна със значимо влияние на Балканския полуостров, България се превърна в страната с най-малка армия и ниска степен на боеготовност.

1. Да бъде възстановена наборната служба с продължителност минимум 6 месеца, както и  трудовите войски за срок от 1 година, като място за придобиване на професия и изграждане на чувство за отговорност и съпричастност към обществото за срок от 1 година. Трябва да бъде възобновено и военното обучение в средния образователен курс.

2. За противопоставяне на външна военна агресия е необходимо незабавното възстановяване на ракетните бази тип „земя – земя“ в Южна България.

3. Модернизация на българската армия с най-съвременни бойни системи и военно обучение. Поставяне пред съюзническите ни държави на искане за безвъзмездно предоставяне на военна техника в достатъчни размери за пълно възстановяване на бойните възможности на българската армия.

4. Необходимо е незабавно извеждане на всички български войски от чужди държави както и прекратяването на договорите за чужди бази на българска територия, които превръщат България в мишена за мащабни терористични атаки.

5. Правителството на националното спасение е за спешно завършване на защитната ограда по цялата граница с Република Турция.

X. ВЪНШНА ПОЛИТИКА

Външната политика на България да бъде подчинена на полезния за Родината баланс в полза на националния интерес и независима от Вашингтон, Москва или Анкара.

1. Присъствието ни в Европейския съюз трябва да бъде подчинено на първо място на националните интереси. Нашите дипломати и представители в Европарламента трябва да са истински патриоти и да отстояват единствено изгодните за България позиции. Независимостта, достойнството и националният суверенитет трябва да бъдат основна цел на българските дипломати.

2. Прекратяване на марионетното поведение на външната политика в полза на Русия и САЩ, както и пълноценно и независимо използване на правото на глас и вето на България в ЕС. Категоричен отказ за подкрепа на споразуменията за свободна търговия на ЕС с Канада и САЩ , ако не бъдат отменени визите за тези държави за български граждани.

3. Против приемането на Турция в ЕС – поради фундаменталните различия в религията, културата, традициите и манталитета. Приемането на 70-милионна Турция за пълноправен член на ЕС носи сериозна заплаха България да изчезне. Необходимо е предоговаряне на транспортните споразумения с Турция, съгласно които десетки хиляди тежкотоварни автомобили рушат републиканската пътна мрежа напълно безплатно.

4. България трябва да развива отношенията си не само със САЩ и ЕС, а също със страни като Китай, Япония, Русия, Индия, Бразилия и с държави от региона на Близкия Изток.

5. Правителството на националното спасение е за специална външнополитическа стратегия спрямо българите в чужбина, както и към чуждите граждани с българско самосъзнание, живеещи в Македония, Сърбия, Албания, Косово, Турция, Румъния, Украйна, Молдова, Русия и др. Необходимо е създаване на министерство на  социалните грижи, демографията и българите в чужбина.

6. Посолствата на България трябва да престанат да бъдат почивна база за фалирали политици. Търговските аташета, вместо да работят за себе си и за приближени фирми, трябва да бъдат заменени с технократи, които да проучват и обезпечават икономиката ни с научно-технически патенти, новости, открития. От друга страна те трябва да осигуряват пазари на всяка българска фирма, която създава продукция за износ.

БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО!

Коментари

 • Lyuba Zahova

  октомври 13, 2014 в 2:25

  Подкрепям!
  Само да се внимава между "конвенциалните" методи да не се прокрадне шистовия газ!
  Газовите находища са в Черно море, а не под водоносния слой на Добруджа!
  ПРОТИВ трансатлантическото търговско споразумение между САЩ и ЕС!

 • Mariq

  октомври 13, 2014 в 6:10

  A izborniq zakon????

 • Цанка Войкова

  октомври 14, 2014 в 1:43

  Подкрепям изцяло, само с 2 неща не съм съгласна. Първо: не ми стана ясно, защо полицията трябва да мине към общините? Второ: Не съм съгласна, че трябва да бъдат спрени помощите за над две живородени деца.Все пак трябва да се борим с демогравската криза, а за да го направим-трябва да има някакъв вид стимулиране на раждаемостта и отглеждането на повече българчета.Проблема с липсата на места в детските градини и яслите и тая безумица с точкуването е огромен кошмар за родителите, особено за работещите родители.Ами нека се отворят повече детски заведения. По този начин хем децата ще бъдат спокойно настанени, хем ще се създадат нови работни места. Просто е!

 • Павел

  октомври 14, 2014 в 3:55

  По повод ограничението на помощите до второ дете, намирам това за грешка, първо има една "аксиома" че едно дете е леко забавяне на скороста на демографския срив, две са баланс, а три са възход, преди време имаше идея да се спрат помощите за след второ дете, за родители без образование и трудов стаж (дори само първото стига), освен това вдигането на помощите и надбавките също е жизнено необходимо за да имат сигурност и включително насърчение младите хора които искат да съдават семейства.
  В точка 3 за енергетиката смятам че е нужно да се обърне сериозно внимание на възобновяемите енегийни източници, те могат да бъдат силно рамо в борбата за енергийна независимост (обърнете внимание на думата възобновяеми).
  В точка 4 се говори за премахването на ДДС за фирмите в бедните райони, това ще създаде дискриминация с останалите райони на страната, не мога да предложа добра алтернатива в момента, но подпомагането на тези фирми може би може да стане освен чрез данъчни облекчения и чрез помощ в рекламата и пласирането на продукцията им, освен това самото ДДС във тази си форма е грабеж срещу хората, самото вземане на пари преди да са пласирали продукцията ги смазва.
  В точка 5 се говори за социални помощи само срещу реален труд, ами трудно може да се получи и ще засегне много хора които на този етап просто не могат да се доредят за работа, по-добър вариант според мен ще бъде просто да се направи промяна която да сложи на различно ниво работили и неработили (сегашното положение дискриминира работлите защото получават същите пари като неработилите а често са внесли десетки хиляди като данъци), полагането на труд може да се приложи за стимулиране на безработните да получат добавка към помощите си.
  По повод седма точка мога да добавя да се преследват заменките на горите и строежите край морето (само в района на Варна има няколко хотела стъпили буквално на морския бряг).
  Облекчаването на работата с админстрацията също е много необходима, стимулирането на българската наука и защита на изобретенията, създаване на ясни правила в училищата , които да посочват правата и задълженията на ученици и учители (в момента учителите са си чисти жертви, не смеят гък да кажат на децата, да не говорим че могат да ядат боя ако им пишат двойка), спешна помощ за БЪРЗА ПОМОЩ, забрана за офшорките, гласуване само за грамотни и адекватни гласоподаватели.
  В момента се сещам само за това, пропуснах похвалите за добрите ви идеи и критиките защото и без друго се отпуснах доста, гласувах за вас, не ме разочаровайте :) успех.

 • Константин

  октомври 14, 2014 в 12:13

  Симпатизант съм на ВМРО от ученическите години (90-те) и пиша от позицията на човек, който се надява да се възползвате от възможността да участвате реално в управлението на страна.

  България е в състояние при което е абсурдно да се постигнат всички посочени от вас цели в рамките дори на един пълен, 4-годишен мандат на правителството. Съответно като приоритети не ми се струва разумно да се каже, че "всичко" е приоритет. Надявам се да се фокусирате върху нещата, които са наистина най-важни и косвено рефлектират върху всичко останало.

  І.ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДПС ОТ ВЛАСТТА. Реално ДПС винаги са били във властта, защото българските партии не са успявали да се разберат, имайки твърде много претенции и бидейки неотстъпчиви. ДПС винаги са били сговорчиви, без много предварителни искания и в последствие са постигали своето. Защо никой не се учи от тях!? Ако направите компромиси за част от позициите, то поне ще постигнете поне някои от целите си. Ако неотстъпите от нищо, ще изкарате себе си от властта и ще вкарате България в много по-тежка ситуация!
  Твърде агресивната политика срещу турците като цяло, ги консолидира и вдига вота за ДПС. На изборите през 94-та, 97-ма и 2001-ва гласовете за тях са 283, 323 и 340 хиляди. След появата на Атака вотът за тях се вдига през 2005-та, 2009-та, 2013-та и 2014-та съответно на 467, 592, 400 и 487 хиляди. Освен това аргументите за противоконституционна партия не са железни - в листите им има не само турци, което веднага ще се използва като срещу твърдението, че е етническа партия.

  II. ИКОНОМИКА СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦАТА - Едно от най-важните неща е откриването на работни места и наличието на перспектива пред хората (най-вече младите). Това само по себе си би помогнало в решаването на всички останали точки от програмата. Ако хората имат перспектива в България, ще се намали емиграцията. Би се отразило положително на демографията, от там на социалната политика - всеки работещ човек, плаща пенсия/помощи на не работещ такъв. Повече хора в България, означава повече частни инициативи и повече работни места, повишен БВП > повече приходи в хазната > по-големи бюджети > повече средства за всичко останало (екология, отбрана, енергетика, образование, култура).

 • Константин

  октомври 14, 2014 в 12:13


  III. ЕНЕРГЕТИКА - разработването на газови находища едва ли ще ни помогне кой знае колко. След като не можем да ги разработваме сами, това ще бъде направено от чужди фирми. Тогава ефектът ще е подобен на ефекта от разработването на златните находища от чужди фирми - минимален. Ядрената енергетика е доста по-перспективна, тъй като имаме ресурс за стотици хиляди години напред, изискват се големи капиталови разходи първоначално, но после сами ще сме стопани на мощностите. Като цяло обаче в основата на прогреса седи разделението на труда, било то вътре в обществото или мна национално ниво. Поради тази причина почти всички държави са се профилирали в отрасли, в зависимост от даденостите им. Ако ние си вдигнем стандарта на живот, фокусирайки се върху това, което имаме (туризъм, сеслко стопанство, лека промишленост), то тогава същите цени на горивата, ще са ни по-евтини. Просто нека специалистите ви направат добре сметката за съотношението инвестиция-ефект за различни отрасли и вижте сами, от кое ползите ще са най-големи. Чужда компания да разработва газово находище би ни осигурило малко по-ниска цена за консуматива, един минимален % от оборота, който ще остава в държава и минимален брой нови работни места.

  IV. БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ "Данъчна амнистия за малките и средни фирми в бедните райони." - това е много неясно. Трябва да има ясно дефиниран критерий за бедност на район. Освен това може да има фирми регистрирани там, а опериращи в "богати райони" и дори извън България. Както и обратното.

  V. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ - "Спиране на помощите за повече от две деца."
  Извинявайте, но това е крайно неприемливо. Аз имам 2 деца и бих имал и трето ако не ме беше страх как ще се справим. Поне на половината от приятелските ни семейства (инженери, юристи, медици) им се ще и трето дете, но не им стиска. Би било нормално при демографската криза в страната, хора като нас да бъдат стимулирани и окуражавани, а не спирани. И без друго чувстваме държавата като основен източник на проблемите си в житейски план.

  VII. ЕКОЛОГИЯ - "Незабавно налагане на мораториум върху сечта и износа на българската гора."
  Законната сеч сама по себе си не би била проблем при положение, че се залесяват еквивалентни площи. Проблем обаче е износът на сорова дървесина, което си е буквално огромни пропуснати ползи. За България би било в пъти по-рентабилно да изнася продукция с висока добавена стойност - износът на сорова дървесина е по-нерентабилно от износът на обработена дървеса, което е по-нерентабилно от инзосът на горови материали, което е по-нерентабилно от износът на крайни продукти. Може да се направи справка с политиката на Япония (горите са 70% от територията им) по отношение на използването на дървесината.

  Благодаря на всеки дочел коментара ми докрай!

  Успехи на ПФ и гледайте да направите правителство на всяка цена! При едни следващи избори няма и теоретичен шанс положението да е по-добро!

 • Синтия Недялкова

  октомври 14, 2014 в 1:07

  Внимание! Радетелите на подземна въгл. газификация вече говорят само за добия на газ, така, че "конвенционален" няма да ги спре! Вие трябва да знаете, че конвенционален метод за проучване и добив на газ от въглища на дълбочина 1500м (Парк Плейс Енерджи) и на 2500м. (Русгеоком) не съществува, освен ако не правят шахти и да вадят въглища, които да преработват на повърхността! Тъй като спечиалистите по темата са вече или купени или сплашени, дръжте връзка с гражданските организации!
  Няма такава цена, която да си струва да приемем ТТИП. включително и падане на визите!Това е най-заробващия Европа договор, който ако бъде подписан, в България автоматически навлизат ГМО, третираното с хормони на разтежа месо, химикали в земеделието и в технологиите, като фракинг!Недопустимо е подписването на такъв договор и именно Патриотите са тези, които трябва да са категорично против!
  Помощите за деца да са до три и то само при посещаване на училище и висока успеваемост. По тази причина на учителите трябва да се плаща не на калпак, а на качество при незвисимоито външно оценяване! Задължително да се даде тежест и приоритет на средното специалното образование!
  За ДПС, чудесно, но го правете диплпмачично, под европейски лозунги, като тях!Наистина България трябва да се очисти от това раково образование!Дано, наистина да ни чуете!

 • Цветан

  октомври 20, 2014 в 1:33

  Всички коментирали - Прочетете внимателно V.5 :) става на въпрос, че ако имаш трето и т.н. дете ще се подпомага само ако родителите са с някакво образование(било то и средно) !

Напиши коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *