Патриотичен фронт подкрепи искания на ресурсните учители

Патриотичен фронт подкрепи искания на ресурсните учители

09 декември 2014  |   0 коментара

Патриотичният фронт подкрепя справедливите искания на ресурсните учители по повод предложения проект на Закон за предучилищното и училищно образование, стана ясно по време на проведена среща на народните представители от Комисията по образование и наука доц. Милен Михов, който е и зам.-председател на комисията, и Красимир Богданов с ръководството на Националната асоциация на ресурсните учители в България - НАРУ.

Депутатите поеха ангажимент да защитят позицията им пред Комисията по образование по време на обсъждането на закона. Народните представители смятат, че поставените от ръководството на НАРУ въпроси са важни и трябва да бъдат подложени на обществена дискусия.

Доц. Михов и Красимир Богданов подчертаха, че ще настояват ресурсните центрове да останат специализирано звено в системата на образованието, структурата им да съответства на административните области и да се запази финансирането им от държавата, а не от общините.

НАРУ е най-голямата професионална неправителствена организация на специалисти, работещи с деца и ученици със специални образователни потребности.

Председателят на асоциацията Калоян Дамянов изложи основните искания на ресурсните учители и сподели, че с тревога следят последните коментари и действия от вносителите на законопроекта за предучилищно и училищно образование. Той подчерта, че вносителите отново не са взели предвид професионалното мнение на специалистите.

Ресурсните учители от 28-те области в страната са обобщили исканията си в 7 точки, които бяха предоставени на народните представители от Патриотичния фронт по време на срещата.

1. Настояваме в проекта на Закон за средно образование ресурсните центрове да останат държавна отговорност като специализирани обслужващи звена на територията на всяка административна област. Считаме, че с това ще се гарантира достъпа до професионална специализирана подкрепа във всички населени места и общини на страната. Предлаганият проект на закон предвижда ресурсните центрове да бъдат преструктурирани в общински центрове с неясни отговорности и възможности за съществуване. Така например малките общини в цялата страна няма да имат капацитет за изграждането на такива специализирани звена, с което ще се ограничи възможността за адекватно ресурсно подпомагане на децата и учениците със специални образователни потребности, живеещи в тези общини.

2. Настояваме да се изгради ясна система за оценка на специалните образователни потребности на децата и предоставянето на ресурсно подпомагане от страна на ресурсните центрове, които да се изградят като модерни звена за постоянна подкрепа и консултиране на училищните екипи. Включително предлагаме да се изградят екипи за кризисна интервенция за случаи на насилие над деца с увреждания в самите ресурсни центрове, като единствени специализирани звена в тази система.

3. Изразяваме готовност да участваме във всякакви работни формати при изграждането на държавни образователни стандарти по отношение на осигуряването на пълноценното приобщаване на децата и учениците със специални образователни потребности.

4. Настояваме за ясни гаранции за статута на ресурсните учители и специалисти, като се осигури възможност за допълнителна квалификация и кариерно развитие. Дори и в големи областни градове (например София) професията ни не е от най-привлекателните за млади специалисти поради ниско заплащане и голяма натовареност.

5. Подчертаваме важността да се осигури възможност настоящите помощни училища в страната да се преструктурират в модерни специални училища за деца с интелектуални затруднения и множество увреждания, каквито съществуват в целия Европейски съюз. Децата с интелектуални затруднения имат право на достъп до образование в училищна среда. Ние изказваме готовност да осигурим съдействие в тази посока с нашите международни контакти и експертиза.

6. НАРУ подкрепя усилията на Министерство на образованието и науката за иницииране на повече възможности за обществено обсъждане на този законопроект, който има важно значение за цялата училищна система.

7. НАРУ ще търси всички възможности, разрешени от закона, за да настоява за отразяване на професионалните виждания на цялата ни общност, които имат значение за качеството на образователното включване на всички деца и ученици.

Коментари

Напиши коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *