Патриотите почетоха с декларация Деня за правата на човека

Патриотите почетоха с декларация Деня за правата на човека

10 декември 2015  |   0 коментара

Декларация от името на парламентарната група на Патриотичния фронт прозвуча от трибуната на Народното събрание във връзка с отбелязването на Международния ден за правата на човека.

Документът бе изчетен от народния представител Красимир Богданов, който подчерта, че опазването на човешките права е основополагащ белег за състоянието на всяко общество.

В текста се напомня и за правата на онези българи, останали извън пределите на Отечеството. Патриотите искат държавна политика с грижа за тези българи, които са подложени на асимилация от чужди страни.

България е единствената страна в Европа, която отвсякъде граничи сама със себе си. Над три милиона българи и днес живеят в така наречените исторически български общности в Македония, Албания, Косово, Сърбия, Румъния, Украйна и Молдова, Турция и Гърция. На много от тези места те не могат свободно да изявяват своята етническа принадлежност и да ползват българското си име, се казва в декларацията.

Богданов заяви също, че границата между правата на отделните човешки индивиди е много тънка. Той посочи, че трябва светското общество твърдо да противостои на терористичната организация „Ислямска държава“, която освен че погазва гарантирани човешки права и свободи, безогледно руши създадени от човешката цивилизация ценности, руши световния ред.

В заключение Красимир Богданов каза, че пожелава успех в работата на депутатите и напомни за очакването на българските общности в чужбина държавата да вземе мерки по опазване на правата им.

Пълен текст на документа: 

ДЕКЛАРАЦИЯ

на

Парламентарната група на „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ“ 

Уважаема госпожо председател, господа заместник-председатели,

Уважаеми колеги – народни представители,

Днешният ден 10 декември е белязан от историята със стремежа на човечеството към хуманизъм, справедливост и демокрация.

На днешния ден през 1948 г. Общото събрание на ООН е приело Всеобща декларация за правата на човека, в която са за пръв път на едно място са описани правата, чиито носител е всеки един човек. Затова на днешния ден по цял свят се отбелязва Международния ден за правата на човека, обявен за такъв от ООН две години след приемане на Всеобщата декларация.

Правата на човека са онази общовалидна и неразривно свързана с човешката същност ценност, чието опазване, гарантиране и ефективна защита е основополагащ белег за състоянието на всяко общество.

Българското общество и българската държава са част от световната общност и като такава, следва да се вписваме в нея със своя принос към създаването на надеждни гаранции за опазване и ефективно упражняване на основните човешки права и свободи без всякакви условности, привилегии или необективни ограничения.

България е една от страните, която по силата на международните договори най-остро изпитва на гърба си проблемите с откъсването на етнически територии, миграцията на стотици хиляди българи и оставането на милиони такива в границите на чужди държави. Макар и раздалечени на близо сто години от тези събития, и днес продължаваме да носим последиците от егоистичната политика на Великите сили. Неслучайно отговорни, не само български, но и европейски историци продължават да твърдят, че България е единствената страна в Европа, която отвсякъде граничи сама със себе си. Над три милиона българи и днес живеят в така наречените исторически български общности в Македония, Албания, Косово, Сърбия, Румъния, Украйна и Молдова, Турция и Гърция. На много от тези места те не могат свободно да изявяват своята етническа принадлежност и да ползват българското си име.

В Македония няма нито едно българско училище, в Албания и Косово българите все още не са признати за национално малцинство и ролята на българската дипломация е да постави този въпрос на най-високо правителствено равнище. За българите в Западните покрайнини ситуацията се влоши през последните години, като сериозни са проблемите с функционирането на свободни медии на българското национално малцинство и издаването на нови учебници за българските ученици. В Украйна практически е невъзможно българин да бъде регистриран с име, отговарящо на българската именна система. В Република Турция Вселенската патриаршия води системна политика на подтисничество спрямо религиозните права на българската общност, а в Румъния на практика от няколко години е прекратено богослужението на български език.

Това са все въпроси, които чакат своето решение, и българската държава трябва да се погрижи за правата на нашите сънародници, които са подложени на асимилация, водеща до непрекъснато стопяване на българските малцинства в съседните страни. Още повече, че по пътя на своите преговори за еврочленство част от тези държави търсят нашата подкрепа. Затова е нужно България да отстоява изпълнението на критериите по отношение на малцинствата, за да получат нашата подкрепа.

За жалост живеем в епоха, в която глобализацията и отпадането на голяма част от ограниченията в придвижването на хора от една територия в друга доведе до нарастваща заплаха от тероризъм и агресия по цял свят и най-вече в развитите общества, което на свой ред наложи преосмисляне на въпроси относно границите на някои от общопризнатите човешки права и свободи.

Границата между правата на отделните човешки индивиди е много тънка и се крепи единствено на волята и съзнанието на всеки един участник в обществения оборот. Ако даден човек или група лица си присвояват повече от присъщите им права и престъпват установените от обществата правила, е налице злоупотреба с право.

Такива в последно време са действията на терористичната организация „Ислямска държава“, която освен че погазва гарантирани човешки права и свободи, но безогледно руши създадени от човешката цивилизация ценности, руши световния ред. Подобно вероломно поведение е недопустимо и престъпно и на него с всички сили следва да се противостои.

Отбелязвайки днес Международния ден за правата на човека, ние изразяваме своята солидарност и съпричастие към общата световна грижа за опазването на всеки човешки индивид, на човешката същност и на нейните изконни ценности и социални завоевания. Международната общност трябва час по-скоро да обедини усилията си за справяне със злото, наречено „Ислямска държава“.

Ние, народните представители от парламентарната група на коалиция „Патриотичен фронт“, заявяваме отговорно, че по силата на делегираните ни от българския народ правомощия ще поставим специален фокус за въздигането на правата на всеки гражданин вътре и извън територията на собствената си Родина.

Едновременно с това сме против предоставянето на необосновано и неоснователно несъразмерни преференции на едни групи граждани спрямо други.

Стремежът ни е да създадем основа за реално приложение на заявените във Всеобщата декларация принципи по начин, по който декларираното както в чл.1 от нея, така и в чл.6 от българската Конституция признание, че: „Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Те са надарени с разум и съвест и следва да се отнасят помежду си в дух на братство“.

Като пожелаваме дръзновение, креативност и хуманизъм на всички участници в процеса по налагане на демократичните и правови принципи, приканваме Ви към конструктивен подход в името на гражданите на Република България, на българските общности в чужбина, на техните очаквания и тяхното бъдеще!

Коментари

Напиши коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *