Патриотите поискаха изгонване на турския посланик

Патриотите поискаха изгонване на турския посланик

13 януари 2016  |   0 коментара

Парламентарната група на Патриотичния фронт излезе с декларация в първия пленарен ден на Народното събрание за 2016 г.

Председателят на парламентарната група на ПФ Валери Симеонов очерта приоритетите, които ще отстоява групата през новия политически сезон. В декларацията той направи оценка на свършеното през отминалата година.

Не чухме официална позиция на външно министерство и на българската държава по повод пряката намеса на посланика на Турция и други турски дипломатически представители, които взеха страна във вътрешнопартийното противоборство в представена в българския парламент политическа сила, посочи Симеонов, визирайки ДПС. По думите му подслоняването в посолството и осигуряването на охрана на български политически лидер от чужда държава, обикалянето на чужди дипломати на вътрешнополитически прояви в България не може да бъде оставено без последствия от страна на българското външно министерство.

Затова и Патриотичният фронт настоява за връчването на нота и на искане за отзоваване на турския посланик.

В десет точки в документа са изброени важните според Патриотите приоритети, които ще отстояват в предстоящия политически сезон.

Пълен текст на документа:

ДЕКЛАРАЦИЯ

на Парламентарната група на Патриотичния фронт

Уважаема г-жо председател, уважаеми колеги народни представители,

Измина малко повече от година от дейността на 43-ото НС и в началото на новата парламентарна сесия, първа за 2016-а година, имаме политическото задължение да отчетем извършеното до момента и да определим своите политически приоритети през призмата на поетите предизборни ангажименти. Въпреки „вещите“ прогнози на мастити политически анализатори, че съставеният от осем партии и коалиции парламент ще оцелее само няколко месеца, България имаше една година на относителна стабилност и развитие. Това се дължи на приложения нестандартен, нехарактерен модел на политическо управление, който почиваше не върху еднопартийно или коалиционно парламентарно мнозинство, а върху предварително съгласувана Програма за управление, подкрепена от четири политически сили с различни програмни платформи, по отделни въпроси дори диаметрално противоположни.

Изглеждащото невъзможно в началото на мандата стана възможно благодарение на отстояваната от Патриотичния фронт предварително съгласувана програма за управление. Въпреки че тя бе съставена след тежки и продължителни преговори, стана ясно, че не е важно кои личности заемат конкретни управленски позиции, а дали има съгласие и спазване на предварително съгласуваните цели. Патриотичният фронт не пожела да заеме властови позиции, за да докаже, че политиката не е само власт и постове, тя е преди всичко дълг и служба на националните интереси. Този нов модел осигури година на стабилност за нашата Родина. Година, през която всички съседни държави преживяха и преживяват тежки правителствени сътресения, обществени вълнения, предсрочни избори, фалити и нестабилност. През същия период, въпреки тежкото наследство, България успя да излезе, макар и не по най-добрия начин, от кризата с КТБ и към настоящия момент е налице безспорна банкова стабилност. Без изтегляне на допълнителни кредити финансовото положение бе стабилизирано и в бюджета постъпиха  над 2 милиарда лева приходи над планираното. Възстановени бяха постъпленията по редица спрени европейски програми, което нареди България в челните места по оползотворяване на европейските средства.

Дори само изброените дотук факти дават основание за положителна оценка на досегашната работа на Народното събрание и правителството. Умишлено ще спестя изброяването на други показатели в резултат на стабилното управление, които са оспорвани от опозицията, но е очевидно, че диалогът и търсенето на общи решения в името на националните интереси, както и преодоляването на партийния егоцентризъм, дават своите безспорни резултати.

Когато в първия ден на работата на Народното събрание поставихме като приоритет на Патриотичния фронт спешното завършване на защитните съоръжения по границата с Турция, бяхме определени от някои като ксенофоби и национал-популисти. Изминалата година доказа нашата правота и днес сме свидетели как мнозинството от европейските държави затягат контрола и изграждат огради по своите граници. Благодарение на оградата и твърдата си политика сега България се радва на най-малък мигрантски поток в сравнение с останалите европейски държави, в това число и нечленуващите в ЕС.

Сериозен успех на Патриотичния фронт беше предложеният и наложен мораториум върху износа на необработена дървесина, което даде възможност за промяна в законодателството в посока ограничаване на незаконната сеч на горите.

Важна бе и намесата на Патриотичния фронт в разкриването на злоупотребите в енергетиката, за които предстои изнасянето на окончателен доклад на временната парламентарна комисия, както и приетите изменения в законите за енергетиката и за възобновяемите източници. Това доведе до ограничаване на загубите и частично оздравяване на НЕК, както и до недопускане на повишаването на цената на електрическата енергия за бита.

Решителната позиция на Патриотичния фронт доведе до начало на процедурата по събаряне на незаконните постройки в община Гърмен, станала нарицателна с междуетническите си сблъсъци.

Благодарение на нашата решителна намеса бе прието решение на Народното събрание за признаване на Арменския геноцид. Нашата позиция допринесе за спасяването на проекта за промяна на Конституцията в последния момент преди внасянето му за първо четене. Показателен бе фактът, че и в двата случая българският парламент се обедини с впечатляващо мнозинство около тези каузи.

Поради несъгласие от останалите политически сили бяха отложени промените в Избирателния кодекс – една от основните задачи в програмата на Патриотичния фронт – но по наше настояване бяха приети промени в Наказателния кодекс, увеличаващи санкциите за купуване на гласове и фалшифициране на изборни документи.

Един от най-важните резултати от работата на Патриотичния фронт в 43-ото НС бе ограничаването на политическото влияние на ДПС и отстраняването на корумпирани и партийно назначени кадри на Движението в държавния апарат – така нареченото „изстъргване на ДПС от властта“. Тази последователна политика, както знаете, вече дава своите резултати. Но това е само началото!

За съжаление сегашното мнозинство забави решаването на редица тежки проблеми на българското общество. При приемането на законопроектите нерядко бяха прокарвани чисто лобистки интереси, подкрепяни от мнозинството.

Все още не е придвижен внесеният от ПФ законопроект за прекратяване на дългосрочните договори на ТЕЦ „Марица – изток“ 1 и 3, беше отхвърлен законопроектът за прекратяване на рекета на топлофикациите спрямо абонати и неабонати в нарушение на европейските директиви, не бяха приети предложенията за промени в чл. 417 в ГПК и ограничаване на произвола от страна на частните съдебни изпълнители.

Един от минусите на сегашното управление е тежкото състояние на българската икономика. Формално постигнатият и рекламиран ръст не е достатъчен, нито показва трайна тенденция за самостоятелно, независимо от европейските фондове развитие. Липсва необходимото разбиране, че стабилна икономика и създаване на нови трайни работни места може да има не в резултат на европейски фондове и илюзорни „чужди инвеститори“, а само когато бъдат облекчени тежките административни ограничения върху дейността на дребния и средния бизнес. Така инициативният българин е винаги в ръцете на корумпирания чиновник. Масова практика е правилници и наредби на министерства и агенции да се изготвят под указанията на монополите и картелите и да обезсмислят и обезсилват законите, приети от НС. Не е пресилено да се каже, че в България институциите не правят нищо за осигуряването на нормална конкурентна среда за бизнеса, а това води до укриване на данъци и сива икономика. Не спира да се засилва законовият и данъчен натиск върху т.нар. „бял бизнес“ за сметка на нерегистрирания и неплащащ данъци сенчест бизнес. Управляващите се опитват да компенсират липсата на контрол от съответните агенции с нови и нови данъци и такси. В същото време издаването на касов бон се превръща във все по-рядко явление.

Събитията от края на 2015 година, свързани със семейните скандали в ДПС, показаха сериозни слабости в системата за национална сигурност и защитата на националните интереси. Не чухме официална позиция на Външно министерство и на българската държава по повод пряката намеса на посланика на Турция и други турски дипломатически представители, които взеха страна във вътрешнопартийното противоборство в представена в българския парламент политическа сила. Подслоняването в посолството и осигуряването на охрана на български политически лидер от чужда държава, обикалянето на чужди дипломати на вътрешнополитически прояви  в България не може да бъде оставено без последствия от страна на българското външно министерство.

Патриотичният фронт настоява за връчването на нота и на искане за отзоваване на турския посланик.

Недопустимо е бездействието на българските служби за сигурност във връзка с намирането на оборудван с ултрасъвременна техника за подслушване джип „Ауди Кю 7“ , с турски регистрационен номер ТR 16 АСН 92, в подземния гараж на спа-хотел „Драгалевци“, чийто собственик е братът на зам.-министъра на отбраната Орхан Исмаилов. В джипа са намерени четири карти на служители на турското разузнаване МИТ.

Неразбираемо е бездействието на българската държава по повод пряката намеса на турската дирекция по вероизповеданията в дейността на Главното и на районните мюфтийства. В същите от години работят и живеят турски граждани, ръководещи дейността на българските мюсюлмански институции.

И все пак - изтеклият едногодишен период показа, че едно двупартийно коалиционно управление, подкрепяно от още две политически сили, което изпълнява обща програма за стабилно управление, може да решава успешно жизнено важни проблеми на държавата в условията на остро противопоставяне, но и на търсене и намиране на съгласие в рамките на четирипартийното мнозинство.

За предстоящия политически сезон Патриотичният фронт приема за жизнено важни следните приоритети:

  1. Промяна в Избирателния кодекс, свързани с въвеждане на задължително гласуване или активна регистрация, въвеждането на образователен ценз, спиране на „изборния туризъм“, агитацията на чужди езици и т.н.
  2. Мерки за подкрепа на дребния и средния бизнес чрез облекчаване на административните процедури и ограничаване на възможностите за рекет от страна на институциите. Мерки за насърчаване на дребното земеделие и животновъдство, промишленото производство и туризма.
  3. Спешно приемане на закона за прекратяване на дългосрочните договори с американските ТМИ – 1 и ТМИ – 2, които формират 40% от цената на регулирания пазар; прекратяване от КЕВР на договорите с неизправните ВЕИ-та и топлофикации, произвеждащи фиктивна „високоефективна“ енергия. Понижаване на цената на електроенергията за бизнес-потребителите, а при положителни резултати и за битовите абонати. Ускоряване на проучвателните работи за добив на газ и нефт от българската акватория на Черно море.
  4. Преустройство на МВР в посока решаването на проблемите с битовата престъпност и видимо повишаване на сигурността в малките населени места и районите, граничещи с цигански гета.
  5. Завършване на изграждането на защитното съоръжение по границата с Турция до устието на р. Резовска.
  6. Продължаване на съдебната реформа и спешно приемане на законите, свързани със съдебната власт.
  7. Продължаване на реформата в здравеопазването и ограничаване на злоупотребите, свързани със Здравната каса и фармацевтиката.
  8. Предприемане на спешни мерки срещу демографската криза и национално отговорна политика спрямо българите в чужбина. Ограничаване на източването на социалните фондове.
  9. Издигане на авторитета и ролята на българското образование, наука и култура.
  10. Увеличаване на отбранителните възможности на българската армия.

В заключение: Сериозните проблеми в Европа и в държавите, с които граничим, определят като единствено правилно и отговорно поведение обединението на нацията и защитата на националните интереси.

Да живее България!

Коментари

Напиши коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *