„Обединени патриоти“ с предложение: Съдийските организации да нямат външни финансови зависимости

„Обединени патриоти“ с предложение: Съдийските организации да нямат външни финансови зависимости

04 октомври 2019  |   0 коментара

На трибунка в Народното събрание единият съпредседател на ПГ на „Обединени патриоти“ Искрен Веселинов, един от секретарите – Христиан Митев и председателят на НФСБ Валери Симеонов обявиха, че внасят промени между първо и второ четене на Закона за съдебната власт.

Промените, които внасят представителите на „Обединени патриоти“, са свързани с частта относно начина на финансиране на магистратите. Патриотите предлагат нов член, в който се забранява магистратите да получават имуществени и финансови дарения, освен следните източници: членски внос, имуществени вноски и дарения от техните членове, както и средства по програми и фондове на Европейския съюз, както и средства по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.

Заместник-председателят на ВМРО Искрен Веселинов каза пред журналисти, че тези промени са необходими след последния скандален случаи, в който магистратът Калин Калпакчиев, който освободи убиеца Джок Полфрийман, се оказва, че има много видими следи на БХК в биографията на Калпакчиев. Чрез тази промяна смятаме, че ще се повиши независимостта на българския съд.

Ето и текста на цялото предложение:

ЧРЕЗ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

Г-ЖА АННА АЛЕКСАНДРОВА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл. 83, ал.1 от ПОДНС внасям предложение за изменение на приетия на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, № 902-01-49, внесен от Министерски съвет  на 20.09.2019г., както следва:

1. Създава се нов § …

§ … В чл. 217 се създава нова ал. 3:

„(3) Източници на имуществото на организациите по ал. 1 могат да бъдат само членски внос, имуществени вноски и дарения от техните членове, както и средства по програми и фондове на Европейския съюз, както и средства по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. Не се допуска друго финансиране или предоставяне на имущество под каквато и да е форма.“

2. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.

Мотиви: Предлаганото допълнение цели да осигури в максимална степен невъзможността за външна намеса и да укрепи независимостта на магистратите. Естеството на магистратската професия, правораздаване съответно държавно обвинение и надзор за законност, налага въвеждането на определени ограничения по отношение на финансирането на професионалните сдружения на магистратите.

Не се допуска друго финансиране или предоставяне на имущество под каквато и да е форма на професионалните организации на магистратите освен членски внос, имуществени вноски, дарения от техните членове, средства по програми и фондове на Европейския съюз, както и средства по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. С предлаганите ограничения на финансирането се охранява обществения интерес за безпристрастност и независимост при изпълнение на задълженията от българските магистрати.       

ВНОСИТЕЛИ: …

Коментари

Напиши коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *