Мисия за 2016 г. – да изкореним бедността

Мисия за 2016 г. – да изкореним бедността

07 януари 2016  |   0 коментара

Националната женска организация на ВМРО подема инициатива срещу ниския стандарт на живот в България

Текст от личната страница на народния представител от Патриотичния фронт и председател на НЖО на ВМРО д-р Султанка Петрова

През септември 2010 г. България подписва Декларация на ООН за Целите на хилядолетието за развитие, като се ангажира до 2015 година да намали наполовина крайната бедност в страната. Тогава 1 565 000 българи живеят под прага на бедността, сега техният брой е нараснал до 1 578 000, сочат данни на Националния статистически институт.

Неуспехът на институциите в тази посока е налице и е време за формулиране на нови реално работещи механизми и интегрирането им. И в социалната сфера, и в здравната, и в образователната. Защото бедността е процес, а не изненадало ни бедствие. Затова трябва да бъде изградена комплексна система, чрез която нивото на бедност да намалява.

За осъществяване на тази цел е необходимо да се инвестират усилия в осигуряване на качествено образование – от ранна детска възраст до завършване на висше училище, в професионална квалификация, в създаване на стимули на младите да работят и да се развиват в България, да се гарантира здравето на всеки един, за да може той да бъде трудоспособен, да се сведе до минимум броя на работещите бедни. Най-уязвимите групи са децата, възрастните хора, самотните родители, семействата с три и повече деца.

От друга страна социалната система не трябва да бъде „работодател“ на трайно безработните, защото към момента немалка част от социално слабите са безработни по собствено желание, тъй като се задоволяват с отпусканите социални помощи. Ефектите от бедността са разнопосочни, но всички те водят до ерозия на обществената система. Деца израстват в пълна нищета и глад, без достъп до здравеопазване и образование, малолетни са принудени да работят на т. нар. „черен пазар“, където човешките им права не са защитени, а бедността често е предпоставка за престъпни деяния.

Това са само част от причините Националната женска организация на ВМРО да подеме инициатива за започване на активна политика в посока намаляване на бедността в страната.

Отново по данни на НСИ линията на бедността в страната за 2014 г. е 324 лв., като 22 % от българите живеят с по-малко средства месечно. Пари, с които е невъзможно да се живее достойно. А всеки човек заслужава да има дом, храна, дрехи, лекарства. Да има социална сигурност. Да бъде европеец не само по паспорт, но и по стандарт и качество на живот. А днес милион и половина българи се борят за оцеляването си, бедни, болни и гладни.

Като народен представител в 43-ото Народно събрание и председател на НЖО на ВМРО през 2016 година ще насоча своите сили и енергия за подобряване живота и здравето на най-уязвимата част от обществото – бедните българи.

В тази връзка НЖО на ВМРО ще предложи на правителството:

  1. Подписване на споразумение между всички парламентарно представени политически партии за ефективна политика за изкореняване на бедността и глада в страната.
  2. Създаване на електронен информационен регистър на българите, живеещи в крайна бедност, чрез който да се отчитат нуждите им.
  3. Организиране и провеждане на информационни кампании, насочени към проблемите на недохранването и заболеваемостта.
  4. Подобряване  и гарантиране храненето на деца, възрастни хора и хора с увреждания.
  5. Ангажимент за насочване на безработни хора към селските райони, като се улесни достъпът до земеделски земи и се провеждат обучения и  професионална квалификация в животновъдството, зеленчукопроизводството, развитие на био земеделие, овощарството и др.
  6. Извършване на спешни структурни реформи в Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието, които да спомогнат за намаляване на бедността, заболеваемостта и безработицата.
  7. Освобождаване на всички кадри, навършили пенсионна възраст, от държавни постове, за да се осигурят възможности за млади професионалисти. Ползване на техния капацитет, но при други трудово-правни отношения.
  8. Създаване на стимули за преход от безработица към заетост.
  9. Разграничаване между социалните и осигурителни политики.
  10.  Осигуряване  на условия за задържане в страната на висококвалифицирани, високообразовани и активни българи, като се гарантира достойно заплащане на труда им.

Коментари

Напиши коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *