Меморандум на граждански комитет „Западни покрайнини“ призовава за преосмисляне на Ньойския договор

Меморандум на граждански комитет „Западни покрайнини“ призовава за преосмисляне на Ньойския договор

19 септември 2019  |   0 коментара

Граждански комитет „Западни покрайнини“ призовава за преосмисляне на Ньойския договор със специолно обръщение. Ето какво пишат от комитета в своя

МЕМОРАНДУМ

към Българските държавни институции, университети и училища, граждански организации, Българската православната църква, медиите и обществото

След по-малко от 3 месеца си навършват 100 години от налагането на Ньойския диктат върху българската държава, представяно като мирен договор, сключен в името на принципите на мира, справедливостта, териториалната цялост, приятелското разрешаване на противоречията между народите (принципите на Удроу Уилсън). Принудата и насилието над България да подпише и поеме задължения с документ, чийто текст е изпълнен само с непосилни и жестоки мерки довежда до неизброими страдания и зловещи последици за нашия народ и държава през целия 20 век. И до днес последиците от Ньойския диктат намират своето пряко безчовечно въздействие върху една малка част от нашия народ – Българите от Западните покрайнини, които вследствие на този жесток акт днес са пред изчезване.

Натискът върху българското общество и държава да приеме и да се съгласи с тази оправдана с международното право жестокост, както и наличието на политически, институционални и медийни фактори в самото ни общество, които чрез мълчанието и бягство от хуманните измерения на проблема Ньой доведоха до безкритичното и индиферентно отношение на обществото към проблема и още по-важното – на обществените елити. Днес за хората Ньой е аксиома, нормална даденост и дори справедливо възмездие срещу България заради участието ѝ в Първата световна война.

Загубата на обществено съзнание и отношение към Ньойския диктат и като цяло към Версайската концепция за международен ред всъщност е показател за крайно изостанало хуманитарно мислене, за дефицит на разбиране в смисъла на съвременната Европейска доктрина за уважението и признанието на всяка нация и държава в Европейския съюз и в Европа, за нуждата от опазване на фундаменталните човешки права и културна идентичност, за правна култура и воля за справедливост. Всъщност Европейската концепция за мир днес е пълният антипод и безапелационно отричане на концепцията в Париж от 1919 г., която не само не създаде мир, но и създаде касапницата през Втората световна война.

Робувайки на нагнетения страх и унижения от началото на ХХ век, както и на колониалните зависимости и комунистическата идеология от втората половина на ХХ век българските политици и институции не можаха и не искаха да чуят справедливия глас на протест от всички българи срещу Ньой като акт на нехуманност. Така този глас бе задушен, а извършеното в Ньой се приема като свършен факт без право на мнение, на позиция, на разследване.

Дистанцията от 100 години даде възможност да бъдат открити нови факти около събитията в Ньой, които изискват фундаментална промяна на нашето отношение към този акт от нравствена, хуманитарна, научна и политическа гледна точка. Анализът на подготовката, организацията, състава, механизмите, документите и решенията, взети в Ньой срещу България показват наличието на системни умишлени престъпления под формата на фалшификации, манипулации на документи, фабрикуване на факти, нарушения на правни процедури, налагане на насилие и изнудвания спрямо българските представители, идеологическа пропаганда и мн.др. Многобройните обстоятелства на нарушения фактически превръщат процедурата в Ньой от мирна конференция в произволен съдебен процес срещу България в обвинения за нарушаване на Хагските конвенции за водене на война. Така постановленията срещу България имат характер на присъда от един трибунал, който повдига обвиненията, събира и представя доказателствата, определя присъдата и я налага като правна международна норма чрез изнудване и без право на защита. Тези безспорни факти, които се криеха дълго време от обществеността, днес са широко известни и дават основание за морално и хуманитарно осъждане на процеса в Ньой срещу България с една основна цел – защита на достойнството на българската нация и държава, отхвърляне на всички позорни практики на правно насилие и манипулации, отстояване и налагане на истината за престъпленията, извършени от победителите в Ньой, които фактически са насочени към един цял народ, тоест те нямат давност.

Тези обстоятелства дават основание за обръщение към българските държавни институции, български обществено-политически и културни организации, Българската православна църква, българските университети и образователна система да преосмислят своята позиция, отговорности и изяви в отбелязването на тази дата не само като исторически факт, а в контекста на една нова социална мисия – моралното и хуманитарно отхвърляне и осъждане на Ньойския диктат, на неговите инициатори и изпълнители. Изявата на една такава достойна и обединена позиция от широк кръг организации и водещи институции на българската нация не може да не бъде възприето като символ и мерило на израстване и достойното положение на България сред Европейските народи, като символ на адекватно възприемане и поведение съобразно ценностите на Европа като люлка на модерната цивилизованост.

Нравственото и хуманно осъждане на Ньой няма правни последици, но то е необходим акт не толкова за Европа, колкото за нашето национално самосъзнание и национално достойнство като доблестен народ. Ако това не бъде направено чрез дискредитирането на всички престъпления срещу България в Ньой, ние още много дълго ще бъдем предмет на недоброжелателно и недоверчиво отношение като общество и държава от втора категория. Ако не се разобличат измамите и фалшификациите в Ньой, които родиха зловещата антибългарска пропаганда, насаждаща и до днес нагласите сред хората, че сме непълноценен, варварски, престъпен и жесток народ, както преди 100 години, такова отношение ще продължава да задушава авторитета и мястото на България сред цивилизованите държави в света.

Долу Ньой!

Граждански комитет „Западни покрайнини“

д-р Валентин Янев

Проф. Лозан Митев

Граждански комитет

„Западни покрайнини“

Коментари

Напиши коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *