И в Шумен искат патриотично възпитание за децата

И в Шумен искат патриотично възпитание за децата

15 април 2016  |   0 коментара

Представители на патриотични формации в шуменския общински съвет внесоха докладна записка, свързана с патриотичното възпитание на децата.

С документа общинските съветници Деан Станчев от ВМРО и Наталия Стефанова от НФСБ предлагат съветът да вземе препоръчително решение във всяко училище и детска градина на територията на Община Шумен всеки понеделник, в началото на учебната седмица, непосредствено преди първия час под звуците на химна на Република България да бъде издигано националното знаме.

Ето текста на докладната записка и мотивите към нея:

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ШУМЕН

Д О К Л А Д Н А    ЗА П И С К А

от Наталия Стефанова – Общински съветник ПП „НФСБ“ и

Деан Станчев – Общински съветник ПП „ВМРО“

Относно: Издигане и поставяне на българското знаме                    

Уважаеми Господин Председател на Общински съвет,

Уважаеми дами и господа Общински съветници,

Необходимостта от това предложение е мотивирана от заявеното категорично желание на родители на учащите деца. Те смятат, че децата, живеещи в Община Шумен, заслужават и не бива да бъдат лишавани от патриотично възпитание, част от което е и гордостта от изпълняването на родния химн. Инициативата е подкрепена от значително голям брой граждани, след направено предварително проучване на нагласата на местното общество. Хората в Шумен и останалите населени места в Общината винаги са били пример за отстояване на българщината. Достойно ще бъде поведението ни с примера, който ще дадем и на останалите общини в страната. Подобна докладна има входирана и в Община Карлово.

Националното знаме на Република България е национален символ, който изразява независимостта и суверенитета на българската държава. Най-патриотичният символ на България е нейното знаме. На територията на Община Шумен, липсват поставени български знамена на част от учебните заведения, както и на някои кметства.

В Закона за държавния печат и Националното знаме на Република България, глава втора

Чл. 16. (1) Националното знаме на Република България е постоянно издигнато на:

1. сградите, където се осъществява основната дейност на Народното събрание, на Президентството, на министерствата и другите държавни учреждения, на регионалните структури на министерствата и областните администрации, на Конституционния съд, на органите на съдебната власт, на Българската народна банка, на Българската национална телевизия, на Българското национално радио, на общините, районите и кметствата, както и на държавните и общинските училища;

 За това,

ПРЕДЛАГАМЕ Общинският съвет да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

1.   На основание чл. 21, ал.3, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Шумен препоръчва във всяко училище и детска градина на територията на Община Шумен всеки понеделник, в началото на учебната седмица, непосредствено преди първия час под звуците на химна на Република България да бъде издигано националното знаме.

2. Кметът на Община Шумен, да осигури Националното знаме на Република България за всички общински учебни заведения и Кметства, както и да разпореди да се полагат необходимите грижи за него.

15.04.2016 год.                      Вносители:

1.Наталия Стефанова ПП "НФСБ"

2.Деан Станчев ПП "ВМРО"

Коментари

Напиши коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *