Еднократна финансова помощ за новородени предлага ВМРО - Кюстендил

Еднократна финансова помощ за новородени предлага ВМРО - Кюстендил

30 август 2019  |   0 коментара

Източник: ДарикНюз

Еднократната финансова помощ  да се изплаща от община Кюстендил на родителите/осиновителите, за всяко новородено/осиновено първо, второ и трето дете предлагат от ВМРО - Кюстендил.

Размерът на еднократната помощ е както следва:

За първо дете при родители с еднаква степен на образование:

-          родители със средно образование - сума в размер на 200 лв.;

-          родители с образователно-квалификационна степен „бакалавър“  - сума в размер на 350 лв.;

-          родители с образователно-квалификационна степен „магистър“ - сума в размер на 500 лв.;

-          родители с образователна и научна степен „доктор“ - сума в размер на 700 лв.;

За второ дете при родители с еднаква степен на образование:

-          родители със средно образование - сума в размер на 500 лв.;

-          родители с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ -  сума в размер на 700 лв.;

-          родители с образователно-квалификационна степен „магистър“ - сума в размер на 900 лв.;

-          родители с образователна и научна степен „доктор“ - сума в размер на 1 100 лв.;

За трето дете при родители с еднаква степен на образование:

-          родители със средно образование - сума в размер на  1 200 лв.;

-          родители с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ - сума в размер на 1450  лв.;

-          родители с образователно-квалификационна степен „магистър“ - сума в размер на 1 700 лв.;

-          родители с образователна и научна степен „доктор“ - сума в размер на 2 000 лв.;

При раждане на близнаци еднократната финансова помощ се изплаща за всяко дете близнак, като сумата се определя съобразно броя на предходно родените деца от майката на новородените.

При родители с различна степен на образование еднократната помощ се изчислява, като се зачита по-благоприятното обстоятелство за помощта, отпускана за степента на образование на всеки един от родителите.

На заинтересованите се предоставя 30-дневен срок считано от 29.08.2019 г. за предложения и становища по настоящия проект на Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на отглеждането на деца на територията на Община Кюстендил. Предложенията могат да бъдат депозирани  в деловодството на Община Кюстендил с адрес - гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1,  или на следния електронен адрес obshtina@kustendil.bg.

Коментари

Напиши коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *