Д-р Султанка Петрова: Социалният диалог е най-ефективният механизъм за осигуряване на икономическа сигурност

Д-р Султанка Петрова: Социалният диалог е най-ефективният механизъм за осигуряване на икономическа сигурност

27 юни 2019  |   0 коментара

Социалният диалог е най-ефективният механизъм за осигуряване на икономическа сигурност, равни възможности и социална справедливост. Той сближава позициите на бизнеса и работната сила и по този начин става гарант за правилното регулиране на трудовите отношения.

Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова по време на конференция на високо ниво на тема „Ново начало за колективното договаряне в Европа“, която се проведе в Букурещ, Румъния.

Усъвършенстването на механизмите за колективно договаряне ще допринесат за повишаване на заетостта, подобряване на условията на труд и достойно заплащане на работниците. Те имат връзка с повишаването на квалификацията и производителността на труда и с увеличаването на конкурентоспособността на предприятията, посочи заместник-министърът.

Д-р Петрова очерта като бъдещо предизвикателство в тристранното сътрудничество на европейско и на национално ниво секторното договаряне за всички работещи, включително и за заетите във високотехнологичната сфера.

Сключването на секторни колективни трудови договори е предпоставка за създаването на гъвкавост за предприятията и осигуряване на закрила на работниците, обясни заместник-министър Петрова. Законодателството следва да гарантира равни условия за всички участници на пазара на труда, но секторното договаряне е пътят за приспособяването на общите изисквания към конкретните нужди на работодателите и работниците в определената сфера. Именно поради това вярваме, че засилването на секторния социален диалог е важна предпоставка за справяне със специфичните предизвикателства, които възникват в съвремието, каза още тя.

Искрено се надявам, че съвместните ни усилия за усъвършенстване на механизмите за колективно договаряне ще допринесат за намиране на балансиран подход при преодоляване на основните предизвикателства, пред които сме изправени – запазване на заетостта, подобряване условията на труд, достойно заплащане на работниците, повишаване на квалификацията и производителността на труда, както и увеличаване на конкурентоспособността на предприятията, каза в заключение заместник-министърът.

Коментари

Напиши коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *