Д-р Султанка Петрова откри информационен семинар за КСО

Д-р Султанка Петрова откри информационен семинар за КСО

28 ноември 2019  |   0 коментара

Стратегията за корпоративна социална отговорност (КСО) е неразделна част от политиките на Министерството на труда и социалната политика и ще се координира и с мерки от други стратегически документи в областта на развитието на човешките ресурси, заетостта, демографската политика, опазване на околната среда, образованието и др.

Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова на информационен семинар за популяризиране на Националния кодекс за корпоративно управление и за повишаване на информираността относно ползите от реализирането на добри практики в областта на корпоративната социална отговорност, организиран от МТСП.

Устойчивото прилагане на прозрачни, социално отговорни управленски и бизнес практики, стимулиране на развитието на политика на социално отговорно управление, включително и на предприятията с държавно и общинско участие и в структурите на публичната администрация, са сред основните цели на Стратегията, която беше приета от Министерския съвет през месец август тази година, обясни заместник-министър Петрова.

В изказването си тя изрази убеденост, че социално отговорното предприемаческо поведение следва да се изгражда в тясно сътрудничество между бизнеса, синдикатите, публичната администрация и неправителствените организации.

Без активното съдействие на социалните партньори и без насърчаването на бизнеса не би било възможно преодоляването на предизвикателствата пред съвременното развитие на политиките по КСО, допълни д-р Петрова.

В заключение заместник-министърът допълни, че разработването на самата Стратегия е в отговор на Управленската програма на българското правителство за периода 2017-2021 г. и политическата ангажираност за подобряване на качеството на живот на населението, повишаване на конкурентоспособността на икономиката ни, повишаване на доходите и др.

Коментари

Напиши коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *