Д-р Петрова откри научно-практическа конференция за социалните иновации

Д-р Петрова откри научно-практическа конференция за социалните иновации

16 декември 2018  |   0 коментара

Солидарността откроява и насочва към ценностите, на които се основава социалната икономика – сътрудничество, устойчивост, демокрация, справедливост. Това е цялостен подход към този вид икономика, в чиято основа са социалните мрежи и социалният капитал. Подчертава се социалната природа на икономическите действия като едно от най-съществените основания за протичащите процеси в този вид икономика.

Това каза заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова при откриването на научно-практическа конференция на тема „Социални иновации и научно-приложни аспекти на социалната икономика“. Конференцията се състоя като част от Регионалния форум за социално предприемачество, а основен фокус на дискусиите бяха организацията, стратегическото управление, финансирането и развитието на човешките ресурси при социалните предприемачи.

Социалната и солидарна икономика са две допълващи се понятия, чрез които се прави безпрецедентен опит да се обвържат трите полюса – пазара, държавата и взаимността, т.е. налице са хибридни форми между пазарната, непазарната и непаричната икономики, които черпят ресурси от множество източници - пазарни, непазарни и непарични. Точно тези основания правят икономиката солидарна, освен социална. Социалният елемент е свързан с нейната насоченост към реализиране на дейности от обществена полза, а солидарният елемент е в удовлетворяването на потребностите на нуждаещите се лица или на общността чрез взаимопомощ, сдружаване и равнопоставеност, обясни заместник-министърът.

Социалната икономика в Европа осигурява платена заетост на повече от 13,6 милиона души, т.е. около 6,3 % от работещото население в ЕС-28 и включва около 2,8 млн. алтернативни икономически структури, управлявани от около 11 млн. служители, т. е. 10% от европейският бизнес е част от социалната икономика. 

Един от водещите субекти на социалната и солидарна икономика са кооперативите. В Европа най-голям пазарен дял имат земеделските кооперативи – 60% от пазарния дял в сектор преработване и предлагане на земеделски стоки, посочи д-р Петрова.

С приемането на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика изпълняваме мерките, заложени в Управленската програма на правителството, насочени към създаване на благоприятна среда за обособяване на сектор на социалната и солидарна икономика и прилагане на иновативни модели на социално предприемачество, включително и към развитие на регионалните аспекти на социалната икономика и социалното предприемачество. Приоритетното извеждане на социалната и солидарна икономика е свързано и с Европейския стълб на социалните права, където социалната икономика има ключова роля за неговата реализация, заяви Петрова.

Повишаването на осведомеността и разпознаваемостта на социалните предприятия като стопански субекти с различна насоченост, създаването на предпоставки за повишаване на тяхната социална и икономическа добавена стойност са сред основните ни приоритети на действие, така че социалната и солидарна икономика да бъде припозната като общо, национално действие от полза както за общото, така и за местно благополучие, каза в заключение д-р Петрова и пожела успех на участниците в конференцията.

Коментари

Напиши коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *