Д-р Петрова за международната конференция „Партньорство за промяна“

Д-р Петрова за международната конференция „Партньорство за промяна“

30 ноември 2018  |   0 коментара

На 26 и 27.11.2018 г. в гр. София се проведе международна конференция „Партньорство за промяна“, където беше дискутирано как партньорството между европейските институции, бизнеса и гражданското общество може да насърчи създаването на дигитални решения за важни социални проблеми; как кампаниите могат да създават социални иновации съвместно със социалните предприемачи; начините за стимулиране на партньорството между бизнеса и социалните иноватори и др. Изключително благодарна съм, че се проявява такъв интерес към социалната и солидарна икономика.

Това каза д-р Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика, в разговор с Клара Маринова в ефира на Радио К2.

Провеждането на кръгли маси, международни и национални конференции, регионални форуми за социално предприемачество доказват важността и перспективата в развитието на този стопански отрасъл. Министерството на труда и социалната политика винаги предприема действия и инициативи, които имат потенциал да влияят върху вземането на решения и формирането на политики, водещи до подобряване жизненото равнище на различни уязвими групи от населението, каза заместник-министърът.

Споделянето на добри практики спомага за обмяна на идеи, търсене на общи значими каузи, създаване на мрежи от съмишленици и последователи. Важно е да съхраним и доразвием постигнатото, така че развитието на политиката по социална и солидарна икономика да подкрепи устойчивостта на социалния модел в страната, посочи тя.

След приемането на Закона за социална и солидарна икономика насочих вниманието на експертите си към разработване на цялостна дигитална екосистема за социална и солидарна икономика. Целта на платформата е дигитализиране на социалния бизнес в България. В нея ще бъдат включени панели с различна насоченост - като дигитална търговия, обучения, регистър, набиране на персонал от уязвими групи, представяне на бизнес модели, инвестиции, иновации, анализи, данни и др. Това ще даде възможност за конкурентоспособност на пазара на труда, за обучение на социални предприемачи, за приобщаване на хората по принцип към социалната икономика. Важно е да има видимост и устойчивост на социалните предприятия, улесняване на връзката между предприемач – администрация – социално предприятие, обясни Султанка Петрова.

В Центъра за развитие на човешки ресурси и регионални инициативи към МТСП се провежда обучение на обучители по социално предприемачество, което се осъществява и от експерти от дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“. Вярвам, че социалната и солидарна икономика ще се превърне в приоритет за българското общество, защото тя връща хората към изконните човешки ценности – солидарност, взаимопомощ, съпричастност, устойчивост, сътрудничество, справедливост. Повишената обществена осъзнатост за ролята на социалната и солидарна икономика, за намаляване на бедността, справяне с демографската криза, социалното неравенство и др. са предпоставки за насоките, в които следва да се развива този специален нов отрасъл от икономиката, заяви заместник-министърът.

От думите ѝ стана ясно, че се разработва проект на Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019-2030 г.). През последните години се наблюдават неблагоприятни демографски тенденции на застаряване на населението и това налага мобилизиране на държавните институции и гражданското общество към развитие и налагане на целенасочени управленски въздействия, допълващи се политики, както и качествено развитие на човешкия капитал. Нужни са дългосрочни мерки с комплексен характер, за да бъдат постигнати устойчиви резултати през следващите десетилетия.

В Стратегията се акцентира върху насърчаване на активния живот на възрастните хора в областта на заетостта. Възрастните хора не са бреме, а потенциал, който трябва да използваме, посочи тя.

Други приоритетни области са насърчаване активния живот на възрастните хора в сферата на участие в обществото и в сферата на самостоятелния живот, както и създаване на капацитет и благоприятна среда за активен живот на възрастните хора на национално ниво – но, според мен, най-важното в Стратегията са заложените индикатори за наблюдение и оценка, каза в заключение заместник-министър Султанка Петрова.

Коментари

Напиши коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *