Д-р Петрова връчи награда за благотворителност и корпоративна социална отговорност „Златно сърце”

Д-р Петрова връчи награда за благотворителност и корпоративна социална отговорност „Златно сърце”

08 декември 2018  |   0 коментара

Заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова бе сред официалните гости на провелото се пето издание на Годишните награди за благотворителност и корпоративна социална отговорност „Златно сърце” на списания Business Lady​ и Bulgaria Business Review​  и клуб Бизнес Лейди.

Инициативата цели да възнагради морално усилията и да даде публичност на компании и институции, иницииращи и подкрепящи социални и общественополезни каузи и даващи своя принос към обществото.

Тазгодишният акцент на наградите бяха кампании и инициативи, насочени към децата, семействата, подрастващите и младите хора в посока на тяхното обучение и професионално развитие в България и създаването на нормална и здравословна среда, в която да живеят и да се реализират.

Заместник-министър Петрова връчи отличие на А1 България​ в категория „Подкрепа на беззащитните” за помощ за Национална асоциация за приемна грижа​.  Програмата започва през 2011 г., като в партньорство с асоциацията А1 България работи за това децата, лишени от родителски грижи, да имат възможност да израснат в семейна среда, да усвоят социални модели на поведение и да развият своя потенциал за независим живот.

FCSI Bulgaria (Фондация за социална промяна и включване) бе отличена за програмите „Дом Възможност” и „Ранно детско развитие” в категория „НПО в действие”. Фондацията работи за социалното развитие и интеграция на непривилегировани хора, групи и общности на територията на България. Дейностите са насочени към прекъсване на порочния цикъл на бедност и социална изолация и възстановяване на надеждата за по-добро бъдеще.

Програма „Дом Възможност” е мрежа от наблюдавани жилища за младежи, напускащи специализирани институции за деца, лишени от родителска грижа или приемни семейства. Програмата включва обучение и подкрепа за повишаване на образователното ниво; намиране и задържане на подходяща работа; управление на лични финанси; управление на домакинство; поддържане на лично здраве; развитие на социални умения и умения за създаване на дългосрочни позитивни взаимоотношения и последваща подкрепа.

Чрез програмата „Ранно детско развитие” фондацията работи превантивно по отношение на ранното отпадане от образователната система на деца в уязвими общности посредством създаване на пространство за работа и изграждане на социални умения; подпомагане децата от общността в процеса на придобиване на необходимите умения за включване в образователната система и оказване на продължаваща подкрепа на родители в процеса на придобиване и поддържане на мотивация за дългосрочно включване на техните деца в система на образование.

Коментари

Напиши коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *