ВМРО – Враца срещу закриване на училище

ВМРО – Враца срещу закриване на училище

25 май 2016  |   0 коментара

От Общинския комитет на ВМРО – Враца се обявиха против закриването на Основно училище „Христо Ботев“, с. Паволче, община Враца.

В своя позиция от комитета аргументират защо училището трябва да се запази, а не да се закрива. В него се обучават 93 ученика и работят 17 човека – 12 учители и 5 души непедагогически персонал.

В документа от ВМРО – Враца и посочват начините, чрез които може да се предотврати затварянето на учебното заведение.

Пълен текст на позицията:

П О З И Ц И Я

на

Общински комитет на ВМРО-БНД общ. Враца

Относно: Закриване на Основно училище „Христо Ботев” с. Паволче, община Враца, област Враца

Уважаеми госпожи и господа,

За времето от 2008 г. до 2011 г. в структурата на детските и учебните заведения в община Враца беше извършена сериозна реформа. Закрити или преструктурирани бяха 11 училища, детските заведения в селата бяха обособени като филиали. С това беше постигната стабилност на образователната система, което не предполага последващи етапи на оптимизация.

Във връзка с това Общинският комитет на ВМРО - Враца изразява принципната си позиция за неподкрепа на внесената в Общински съвет - Враца докладна записка за закриване на ОУ „Христо Ботев” – с. Паволче, със следните мотиви:

В училището се обучават 93 ученика, което чрез системата на делегиран бюджет осигурява достатъчно средства за функциониране на учебното заведение. Този брой деца е съизмерим с броя ученици в трите средищни училища в селата Тишевица, Девене и Баница.

Мотивът за закриване на основание това, че в училището се обучават 6 ученика от с. Паволче, 3 ученика от с. Челопек, а останалите 84 ученика се превозват с училищния автобус от гр. Враца до с. Паволче, не отчита спецификата, социалното положение и етническия произход на тези ученици. Дали насочвайки ги към учебно заведение в град Враца, децата от кв. „Медковец“ ще бъдат приети от останалите ученици? Дали това няма да предизвика отлив на други ученици от това училище? И най-важното, ще задържим ли тези ученици в класната стая или те ще се подвизават на улицата, предвид предишни подобни опити за „интеграция“?

Отчитайки влизането в сила от 1 август 2016 г. на новия Закон за предучилищното и училищното образование, който постановява завършване на основния етап на обучение в VII клас и отпадането на една паралелка в VIII клас, наистина води до намаляване на общия брой на учениците. Да не забравяме обаче, че Законът влиза в сила поетапно. Освен това в докладната няма предоставена прогнозна статистика за броя на родените през последните пет години деца, които попадат в категорията на обучаваните в ОУ „Христо Ботев“, с. Паволче, ученици. Например отчетено ли е, че само на няколко километра от Паволче се намира с. Моравица, общ. Мездра, където в момента се обучават 23 ученика. Предстои закриване на това училище и при добър мениджмънт децата могат да бъдат привлечени в ОУ „Христо Ботев“.

Що се касае до разходите за превоз на учениците е нужно да кажем, че с целеви средства от държавния бюджет се финансират пътните разходи на пътуващите ученици от населени места, където няма училище. За ОУ „Христо Ботев“, с. Паволче, тези средствата не са достатъчни, тъй като право на безплатен транспорт имат само учениците от с. Челопек. Ежегодните пътни разходи възлизат на около 30 хил. лв. От тях около 1/3 са по ПМС и се осигуряват целево от държавата, а останалите са дофинансиране от резерва по формулата, т.е. осигуряват се от делегираните бюджети на училищата в община Враца. Това по никакъв начин не ощетява бюджетите на другите училища, имайки предвид, че общо те формират годишен преходен остатък около 1 млн. лв.

Мотивът, че ежедневно училищният автобус изминава повече от 200 км. по направлението гр. Враца - с. Паволче - гр. Враца, е основателен, но трябва да се има предвид фактът, че 28 от учениците в ОУ „Христо Ботев“ са от ДДЛРГ „Асен Златаров” - гр.Враца и те биват превозвани за обедно хранене до дома. Не е ли по-разумно, ако ще се търси съкращаване на разходи от транспортирането на учениците до ДДЛРГ, това да стане чрез намиране на механизъм същите да се хранят в с. Паволче, а не да се закрива училището?

Базата на училището е в много добро състояние. През годините са извършвани ремонти и подобрения. Има 8 класни стаи, има и допълнителни помещения, сред които кухненски блок и столова. Сградата е с локално парно отопление с метан. В момента в ОУ „Христо Ботев”, с. Паволче, работят 17 човека. Педагозите са 12, а 5 са непедагогически персонал. Гарантираното обезпечаване на заетост на персонала и последващо използване на базата при закриване на училището силно напомнят обещанията при оптимизацията през 2008 г. Тогава много учители останаха без работа, а повечето сгради на закрити училища пустеят.

И накрая поставяме въпросите:

Закриването на ОУ „Христо Ботев“, с. Паволче, изолиран случаи ли е или е етап от план за нова оптимизация на детските и учебните заведения в община Враца? И подходящ момент ли е покрай Деня на българската просвета 24-ти май да се предлага закриване на поредно българско училище?

Общински комитет на ВМРО-БНД общ. Враца

Коментари

Напиши коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *