Борис Вангелов поема Агенцията за българите в чужбина

Борис Вангелов поема Агенцията за българите в чужбина

18 март 2015  |   0 коментара

С указ на Министерски съвет за председател на Държавната агенция за българите в чужбина бе назначен Борис Вангелов. В началото на годината той представи пред комисия своята концепция за развитие на дейността на агенцията.

Вангелов роден през 1972 г. в Стара Загора. Магистър по история и право, които завършва във Великотърновския университет. До момента е юрисконсулт на Фондация ВМРО и координатор на партията за Търговище, Габрово и Велико Търново.

Работи съвместно със младежи от българските общности в Украйна, Молдова, Македония, Албания, Косово, Банат и др. Подпомага тяхната адаптация към тукашните условия, съдейства им за решаване на битови въпроси и административни проблеми.

Ежегодно във Велико Търново пристигат и български групи от Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак“ в Молдова. По негова инициатива и съдействие за тях се организират посещения на исторически и културни обекти във Велико Търново и страната.

Поддържа близки отношения с представители на български неправителствени организации зад граница като Български културен клуб – Скопие (БККС), Студентско дружество „Вардаръ“, Сдружение за македоно-българско приятелство. Посещава неколкократно Република Македония и Западните покрайнини в Република Сърбия, къде е имал десетки разговори с местните българи.

Главен редактор на културно-просветния вестник „Охридска България“, който се разпространява освен в България и сред сънародниците ни в Македония, Сърбия, Бесарабия, САЩ, Канада и др.

В представената от Вангелов концепция посочва, че развитието на дейността на ДАБЧ следва да бъде в синхрон с приетата през юли 2014 г. от Министерски съвет Национална стратегия за българските граждани и историческите български общности по света. Тази дейност трябва да бъде подчинена на следните приоритетни направления:

1. Създаване на единна и непротиворечива нормативна уредба, регулираща обществените отношения на държавата с българските граждани и българските общности в чужбина.

2. Реализиране на предвиденото институционално представителство на българите в чужбина.

3. Разширяване мащабите и повишаване ефективността на провежданата образователна политика на България по отношение сънародниците ни в чужбина.

4. Поддържане, задълбочаване и разширяване връзките с българите и техните структури в чужбина.

5. Разширяване информационното обслужване на българите в чужбина.

6. Проучване и анализ на състоянието на българските общности по света.

7. Подпомагане и стимулиране процеса на реемиграция.

8. Изменение и допълнение на нормативната база, улесняващо заселването на лица от български произход, осъществяване на мониторинг, икономическа и социална защита и духовно приобщаване.

9. Разширяване на издателската дейност на ДАБЧ.

Коментари

Напиши коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *