Антон Андонов: Четири са приоритетите на ВМРО за следващия управленски мандат в Стара Загора

Антон Андонов: Четири са приоритетите на ВМРО за следващия управленски мандат в Стара Загора

22 октомври 2019  |   0 коментара

Ние винаги сме били стожер на българщинта в нашия град, посочва кандидатът на ВМРО за кмет на Стара Загора Антон Андонов

Източник: БНР

„Инвестиции, производство, работа и доходи!“

·  Община в помощ на предприемачите, които инвестират в производствени дейности и услуги, създаващи трайни работни места;

·  Сдружаване със съседни общини с цел привличане на стратeгически инвеститори;

·  Освобождаване от местни данъци и такси в срок от 10 години сградите, в които се създава брутен вътрешен продукт и се осигурява заетост. Преференциални налози, след изтичане на този период;

·  Създаване на организиран пазар - логистичен център(борса), за реализация на едро на местна земеделска продукция;

·  Създаване на т.нар. селски пазари за пресни продукти от селата на общината;

·  Увеличаване на индустриалната инфраструктура в града;

·  Насърчаване развитието на високотехнологичните производства;

·  Условия за бърза преквалификация на загубилите работните си места, която да им даде възможност отново да се влеят в икономиката. Към тези курсове може да се насочва и циганското малцинство.

„Образована раждаемост!“

Приемане на изработената от ВМРО – Стара Загора „Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на община Стара Загора“. Програмата предвижда с финансови средства да бъдат подпомагани родители с минимална степен на образование – средно и постоянен или настоящ адрес за двамата родители на територията на община Стара Загора, като поне единият от родителите през последните три години има постоянен или настоящ адрес на територията на община Стара Загора. Родителите с по-висока степен на образование, като „бакалавър“ или „магистър“ ще получават по-голям размер еднократна помощ.

„Населени места – престъпност и гета!“

·  Незабавно ликвидиране на незаконните строежи и прекратяване на възможностите за изграждане на нови;

·  Реални действия за интеграция на циганското население чрез образование и създаване на трудови навици;

·  Превантивни мерки и реализация на просветни програми за ограничаване на раждаемостта при малолетни и непълнолетни лица;

·  Преодоляване на чувството за безнаказаност на маргиналните общности, чрез осигуряване на условия за налагане на административни наказание "безвъзмезден труд в полза на обществото";

·  Подобряване на взаимодействието и координацията между изпълнителната власт и местното самоуправление. 

„Зелена Загора!“

·  Качествено разделно сметосъбиране, извозване и оползотворяване на отпадъците;

·  Град без разхождащи се с колички за вторични суровини и хора, ровещи в контейнерите за отпадъци;

·  Инвестиции в почистваща и миеща техника, която да измести напълно  метачите по улиците;

·  Изграждане на зелен пояс около Стара Загора;

·  Качествено поддържане на вече изградените зелени площи и паркове чрез закупуване на повече техника и увеличаване на щатното разписание на звено „Озеленяване и комунални дейности“. 

Коментари

Напиши коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *