Антов пита Фандъкова за „Факултета“

Антов пита Фандъкова за „Факултета“

01 август 2014  |   0 коментара

Питане относно незаконните постройки на територията на кв. „Факултета”, столичен район „Красна поляна”, отправи общинският съветник от ВМРО Димитър Антов.

В писмо до председателя на Столичния общински съвет Елен Герджиков и до кмета на Столична община Йорданка Фандъкова той настоява за предоставяне на информация по какъв ред и процедура и кога ще бъдат премахнати сградите без разрешително за строеж във „Факултета”.

Общинският съветник е открил, че в продължение на вече 3 години ДНСК, РДНСК, Столична община, главният архитект на София и район „Красна поляна” си прехвърлят топката по въпроса. Има издадени през 2012 г. заповеди за събаряне на повече от 20 незаконни постройки само в един имот в кв. „Факултета“, но никой не пристъпва към действие.

Антов продължава последователната политика на ВМРО по отношение на незаконното строителство в София. Неговият предшественик в СОС Ангел Джамбазки също коментира казуса „Факултета“ в контекста на напрежението в Стара Загора по повод събарянето на цигански постройки.

Докато не се предприеме масирана акция, при която незаконни постройки да се изринат, гетото ще цъфти и генерира все по-големи проблеми, убеден е Джамбазки.

Целия текст на питането, внесено от Димитър Антов, може да прочетете по-долу:

До
Елен Герджиков

Председател на

Столичен общински съвет

До

Йорданка Фандъкова

Кмет на

Столична община

Чрез Елен Герджиков, Председател на СОС

 

ПИТАНЕ

от ДИМИТЪР АНТОВ – общински съветник

Относно:

Премахване на незаконни постройки на територията на кв. „Факултета”, столичен район „Красна поляна”

 

Уважаеми г-н Председател,

Уважаема госпожо Кмет,

В качеството ми на общински съветник получих оплакване от собственици на недвижим имот –ПИ 544, кв. 27,28,29 от кв. „Факултета”, гр. София свързано с бездействие на столичната администрация за премахване на незаконни постройки на територията на описания поземлен имот.

На 07.02.2014г. с № ТК-94-С-28/22.03.2011г. собствениците са уведомени от Направление „Архитектура и градоустройство”, че Дирекция „Общински строителен контрол” (ДОСК) не може да вземе отношение, тъй като преписката се разглежда от по-горестоящ административен орган. Съгласно § 126 от ПЗР на ЗИД от 26.11.2012г. на ЗУТ започналите производства се довършват по стария ред. В случая производството е започнало на 07.06.2012г. със съставянето на 7 броя констативни акта за констатиране на незаконно строителство на територията на посочения ПИ.

Налице са данни за незаконно строителство и в съседните квартали и поземлени имоти, а именно ПИ 561, ПИ 504, ПИ 506, находящи се в кв. „Факултета”, столичен район „Красна поляна”. Към настоящия момент постройките са водоснабдени и електроснабдени. Съгласно ЗУТ електроснабдяване и водоснабдяване на сгради се извършва след предоставяне на необходимите строителни книжа (планове и проекти), ведно с Удостоверения образец 16 за въвеждане на постройката в експлоатация (разрешение за ползване на обекта). Въпреки това и описаният имот 544, и съседните имоти са застроени и снабдени с електроенергия и вода, без да са налице каквито и да е строителни книжа и разрешения за ползване на сградите.

С оглед на гореизложеното считам, че е целесъобразно да се извърши проверка на описаните ПИ, за да се установи има ли там изградени сгради и съоръжения в нарушение на ЗУТ и , ако такива нарушения са налице, да се предприеме процедурата по чл. 225а от ЗУТ.

Уважаеми г-н председател,

Уважаема г-жо кмет,

Моля за отговор на следните въпроси:

  1. По какъв ред и по каква процедура и кога ще бъдат премахнати незаконните постройки, установени в ПИ 544, кв. 27,28 и 29 на кв. „Факултета”?
  2. Издавани са разрешения за строеж в периода 01.01.2012г. – 31.06.2014г., отнасящи се до ПИ 544, ПИ 504, ПИ 506 и ПИ 561 в кв. „Факултета”, район „Красна поляна”?
  3. Извършвана ли е проверка за незаконно строителство на територията на кв. „Факултета” в ПИ 506, ПИ 544, ПИ 561, ПИ 504 в периода от 01.01.2013г. до 31.06.2014г.?

 

23.07.2014г.                                                                С уважение:

гр. София                                                                    / Димитър Антов/

 

Коментари

Напиши коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *