Ангел Джамбазки пише до ЕК и Сърбия за сериозен екологичен проблем

Ангел Джамбазки пише до ЕК и Сърбия за сериозен екологичен проблем

30 ноември 2018  |   0 коментара

Българският евродепутат и заместник-председател на ВМРО Ангел Джамбазки сигнализира за замърсяването на река Драговищица от оловно-цинкова мина в с. Караманица, Република Сърбия и нейните притоци – Караманичка и  Бранковска, които се вливат в поречието на река Струма в Република България.

Евродепутатът пусна сигнали до министъра на околната среда и водите - Нено Димов, както и до властите на Република Сърбия. Писмото до западната ни съседка бе адресирано до Ана Бърнабич - председател на правителството на Република Сърбия, Бранислав Недимович - министър на земеделието, горското стопанство и водопроводите, Александър Антич от министерство на минното пространство и енергетика, Горан Триван - министерство на опазването на околната среда. Българският представител Джамбазки поставя сигнала и пред Европейската комисия.

В рудник „Караманица“ не се прилагат съвременните мерки за опазване на околната среда и отпадъчните води, а именно от процеса на производство на концентриран руда се заустват в планински потоци, които се вливат в реката Драговищица. Затова Джамбазки пита запозната ли е сръбската държава с този екологичен проблем. Българският евродепутат поставя въпрос и защо мината има разрешение за експлоатация без оценка на въздействието в трансграничен аспект.

Ангел Джамбазки настоява за спешни мерки от страна на Сърбия и иска да знае кога сръбските власти ще вземат мерки за да се спре окончателно замърсяването на река Драговищица от оловоно-цинковата мина „Караманица“.

 

Пълния текст на писмото:

ДО

г-жа Ана БЪРНАБИЧ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

Г-Н БРАНИСЛАВ НЕДИМОВИЧ

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ГОРСКОТО СТОПАНСТВО И ВОДОПРОВОДИТЕ НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

Г-Н АЛЕКСАНДЪР АНТИЧ МИНИСТЕРСТВО НА МИННО ПРОСТРАНСТВО И ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

Г-Н ГОРАН ТРИВАН

МИНИСТЕРСТВО НА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА В РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

С И Г Н А Л

от Ангел Джамбазки, български представител в Европейския парламент

Уважаеми дами и господа,

Пиша Ви с особена загриженост по отношение на замърсяването на река Драговищица и нейните притоци – Караманичка и  Бранковска, които се вливат в поречието на река Струма в Република България.

Според сигналите от страна на жителите на град Кюстендил, проблемите идват от олово и цинкова  мина „Караманица“ в южната част на община Босилеград.

В този рудник не се прилагат съвременните мерки за опазване на околната среда и отпадъчните води, а именно от процеса на производство на концентриран руда се заустват в планински потоци, които се вливат в реката Драговищица.

Многобройни измервания от компетентните органи в Република България показват, че количеството на олово и химически реагент са няколко пъти по-високи от разрешените, въпреки че е очевидно, и без  измервания, че река Драговищица е замърсена и че цялата флора и фауна по поречието ѝ са  унищожени. Домашни любимци не искат да пият вода от реката, а там, където тази вода се ползва за питейна, количествата вредни химични елементи са се увеличили значително.

След разговори в Министерството на околната среда и водите в България аз научих, че въпросът е на дневен ред повече от две години и това замърсяване е постоянно. Опитите на нашето министерство и Генералното консулство на България в Ниш чрез г-н Едвин Сугарев да се свържат с властите в Република Сърбия, както и опитите за разрешаване на този проблем, не са довели до видими резултати.

Уважаеми дами и господа, запозната ли е сръбската държава с този екологичен проблем и наистина ли не са взети никакви мерки за решаването им? Истина ли е, че тази оловно-цинкова мина има разрешение за експлоатация без ОВОС и не е оценено въздействието, що се отнася до трансграничен аспект? Кога сръбските власти ще вземат мерки да се преустанови окончателно замърсяването на река Драговищица от оловоно-цинковата мина „Караманица“?

София                                                                                                                                 С уважение:

28.11.2018 г.                                                                                                                                        Ангел Джамбазки

Коментари

Напиши коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани с *